devoe 196

כתובת: 196 devoe brooklyn

מדינה: new york USA

מאפיינים: בנין ארבע קומות 7 דירות

משך זמן צפוי: 3 שנים

התחלת פרוייקט: ספטמבר 2017

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

evergreen 507

כתובת: 507 evergreen brooklyn

מדינה: new york USA

מאפיינים: בנין חמש קומות 21 דירות

משך זמן צפוי: 3 שנים

התחלת פרוייקט: ינואר 2018

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

powers 79

כתובת: 79 powers brooklyn

מדינה: new york USA

מאפיינים: בנין ארבע קומות 7 דירות

משך זמן צפוי: 3 שנים

התחלת פרוייקט: מרץ 2018

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

powers 81

כתובת: 81 powers brooklyn

מדינה: new york USA

מאפיינים: בנין ארבע קומות 7 דירות

משך זמן צפוי: 3 שנים

התחלת פרוייקט: מאי 2018

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

prospect 349

כתובת: 349 prospect brooklyn

מדינה: new york USA

מאפיינים: בנין ארבע קומות 6 דירות

משך זמן צפוי: 3 שנים

התחלת פרוייקט: ספטמבר 2018

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

bedford 1230

כתובת: 1230 bedford brooklyn

מדינה: new york USA

מאפיינים: בנין בן 4 קומות 8 דירות וקומת מסחר

משך זמן צפוי: 3 שנים

התחלת פרוייקט: מרץ 2019

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

eldert 68

כתובת: 68-70 eldert brooklyn

מדינה: new york USA

מאפיינים: בנין בן 4 קומות 10 דירות וקומת מסחר

משך זמן צפוי: 3 שנים

התחלת פרוייקט: יולי 2019

סטטוס: יפתח למשקיעים במהלך 2020

portsoken 1 london

כתובת: portsoken 1 altgate london

מדינה: England

מאפיינים: בנין משרדים  כ 22 אלף מ"ר

משך זמן צפוי: 4 שנים

התחלת פרוייקט: ינואר 2018

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

moller 6

כתובת: 6 moller tenafly

מדינה: New jersey USA

מאפיינים: בית צמוד קרקע

משך זמן צפוי: שנה

התחלת פרוייקט: דצמבר 2018

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

norman 74

כתובת: 74 norman tenafly

מדינה: New jersey USA

מאפיינים: בית צמוד קרקע

משך זמן צפוי: שנה

התחלת פרוייקט: ינואר 2019

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

ravine 16

כתובת: 35 robin demarest

מדינה: New jersey USA

מאפיינים: בית צמוד קרקע

משך זמן צפוי: שנה

התחלת פרוייקט: אפריל 2019

סטטוס: פתוח למשקיעים

robin 35

כתובת: 35 robin demarest

מדינה: New jersey USA

מאפיינים: בית צמוד קרקע

משך זמן צפוי: שנה

התחלת פרוייקט: אפריל 2019

סטטוס: פתוח למשקיעים

mountain 17

כתובת: 17 mountain tenafly

מדינה: New jersey USA

מאפיינים: בית צמוד קרקע

משך זמן צפוי: 14 חודשים

התחלת פרוייקט: מאי 2019

סטטוס: פתוח למשקיעים

ההצעה מוצעת באמצעות שותפויות ייעודיות. ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כל שהיא. האמור בתיאור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד.