סיכום רבעון ראשון 2020

הערכות שחקים לגבי השווקים

 אנו עוקבים מקרוב אחר השפעות הווירוס COVID-19 ובשלב זה לא מומלץ לשנות את פריסת הסיכון בתיקים. לחלק מכם יש השקעות לטווח ארוך מאוד, בהן יש צורך לבחון יחד איתנו את רמות הסיכון.

בשנתיים האחרונות אנו חושבים שפיזור גם לתחומים נוספים , כגון נדל"ן מאפשר הגנה על תשואות התיקים. נשמח להיפגש אתכם לאחר הפסח (יתכן שעדיין בשיחות ZOOM LIVE אישיות) ולפזר את ההשקעות בצורה מאוזנת.

אתמול היה טוב ויהיה גם מחר:

 

המשקיע האגדי וורן באפט אמר "תקנו מניות כשיש דם ברחובות...."

נכון להיום מעל 8500 חיוביים לקורונה בישראל וכ-1.3 מ' ברחבי העולם. הבורסה נפלה ב30% וקרן מרציאנו יחד עם משה בר סימן טוב מפחידים אותנו בערוץ 12 כל ערב, בהחלט דם ברחובות.
בחודש האחרון כתבנו מספר סקירות וערכנו מצגות בZOOM LIVE (המצגת זמינה בערוץ היו-טיוב של שחקים פלוס עבור מי שלא הצליח להתחבר) שתפקידן היה אחד: לעצור את המשקיעים שלנו מלנהוג בניגוד להגיון הקר. 

דניאל כהנמן ועמוס טברסקי קיבלו פרס נובל על החיבור בין רגשות לקבלת החלטות בתקופה של אי ודאות... או בעברית, המשקיע הנורמטיבי תמיד יפסיד כסף בהשקעות שלו כי הוא מערב רגשות...
מחקר אחד מוכיח זאת במיוחד:

 

11 שנים לחברת שחקים פלוס:

חברת שחקים פלוס הוקמה בשנת 2009 ואנחנו שמחים להיות חומת המגן שלכם. בשנים שחלפו בכל מצגת, פגישה ושיחה שוטפת המלצנו על השקעה תחת פלטפורמה של פוליסה פיננסית לעומת תיקי השקעות בבנק (לאותה רמת סיכון). המתקפה האחרונה של נגיף הCOVID-19 שהחלה ב19.02.2020 היא שוב ההוכחה לכך שהרכיב הלא סחיר שקיים בפוליסות (שנמצא במתאם נמוך לשוק ניירות הערך) רם לתשואה גבוה ומשמעותית.

נבחן את ההבדל בין ביצועי תיק השקעות בבנק לביצועי פוליסה פיננסית:

נבחר ביצרן הראל פיננסים, נשווה את תשואת תיק ההשקעות בבנק (מיוצג ע"י קרן נאמנות 70/30 של הראל) לבין פוליסה פיננסית הראל "מגוון" במסלול סיכון דומה.

בתקופה שבין 19.2-26.3 ירד התיק בבנק ב15% והפוליסה ב12%. 

עכשיו נבחן זאת על פני 5 שנים: בסיכום כללי תשואת תיק בבנק ל26.3.2020 עומדת על 1.5% בעוד שהפוליסה הניבה 15.5%!!!

מט"ח:

ממשיכים להתחזק המטבעות העיקריים מול השקל.
שערי סוף מרץ: 3.56₪ לדולר, 3.9₪ לאירו.

מניות: נמחקה שנת 2019 בבורסה

מדד ת"א 125 ירד ב26.1%, מדד האג"ח תל בונד 60 ירד ב8.1%. 

צמיחה:

המשק הישראלי צפוי להתכווץ ב2020 ועדיין מוקדם להעריך בכמה. ככל שהמשק יושבת לתקופה ארוכה יותר כך ההתאוששות תהיה איטית יותר ויהיה צורך לפרוץ את ה80 מיליארד עליהם הצהיר ביבי. 

זהב שחור: חזרנו לשנת 199

מחירי האנרגיה נפלו בסוף הרבעון לשפל של עשרות שנים לרמת 20$ לחבית נפט (היום הם ברמת $27). לחובבי הז'אנר מדובר בסיכון עצום עם סיכוי דומה.

סיכום רבעון א 2020.png
2020 מניות רבעון ראשון.png

מקור: אתר INVESTING.COM

רבעון ראשון 2020 נפט.png

מקור: אתר INVESTING.COM

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.