robin 35

כתובת: 35 robin demarest

מדינה:  New jersey US

מאפיינים: בית צמוד קרקע

משך זמן צפוי: שנה

התחלת פרוייקט: אפריל 2019

סטטוס: פתוח למשקיעים

WhatsApp Image 2019-04-15 at 07.06.45(1)

יואב על רקע הנכס הקיים

WhatsApp Image 2019-04-15 at 07.06.45.jp

הנכס הקיים

WhatsApp Image 2019-04-15 at 07.06.46.jp

יואב בנכס הקיים

WhatsApp Image 2019-04-18 at 14.43.01 (1

הנכס הקיים

WhatsApp Image 2019-04-18 at 14.43.02.jp

גל על רקע הנכס הקיים

WhatsApp Image 2019-04-18 at 14.43.03.jp

נחל צמוד לנכס

WhatsApp Image 2019-04-18 at 14.43.06.jp

גל ויואב עם היזם והקבלן

לבן.jpg

המשך יבוא

לבן.jpg

המשך יבוא