סיכום רבעון שלישי 2011

הערכות שחקים לגבי השווקים

לאחר שהערכנו ביוני וביולי שיש מקום לצמצם את החשיפה בתיקי ההשקעות  וכיוון שאנו רואים משבר בעל גוון פוליטי יותר וכלכלי פחות בשלב זה של השנה אנו ממליצים לחזור למצב הטבעי של הסיכון של כל תא משפחתי בנפרד ומי שהקטין את הסיכון בחודשים הקודמים יחזיר מדרגה או 2 של סיכון כלומר בממוצע לחזור לתיק עד 20% במניות.

משבר פוליטי או כלכלי?

השנה נתחדש בעליות בשווקים כנראה אחרי החגים...

השארנו לכם את הכותרת מהסקירה הקודמת שנכתבה ב- 21/07/11 בסקירה זו אנו בודקים את האפשרות לחזור למצב טבעי של חשיפה לסיכון של התא המשפחתי שלכם.

חובות צריך לשלם השאלה רק מי ישלם אותם? המשבר של 2008 שייצג דירוג אשראי בעייתי של חברות עבר מטמורפוזה נרכש ע"י המדינות והפך להיות משבר חוב של מדינות.

וזו תקוותנו כאשר האינטרס של גוש האירו חזק מהאינטרס הפנימי של כל המדינות החברות בו בנפרד, כלומר סך החלקים גדול מהשלם, ניתן לראות את סימני היורו בוערים  בעיני הנגידים/שרי האוצר/ראשי הממשלות ובמילים פשוטות הגרמנים הצרפתים והאנגלים לא יוותרו על ההישגים של הכלכלות שלהם בקלות רבה.

40% מהיצוא של גרמניה זורם למדינות אירופה ולכן "משתלם" להן להזרים מיליארדים של יורו להצלת סביבת העבודה שלהם כלומר יוון, ספרד ואיטליה.

בישראל חווינו לחץ פוליטי בדוגמת אוהלים, מדינה פלסטינית בהתהוות, ודפני ליף אחת. בארה"ב זכה חברנו ברק אובמה ללחצים פוליטיים עזים מכיוון הרפובליקנים שסייעו בהורדת הדירוג של ארה"ב (הנושא עוד ייחקר ויפורסם בעשור הבא...)

זהב שחור

לאחר הרבעון הקודם חווינו התייצבות  במחירי הנפט שירד לכיוון ה 85 $ והנמיך את הצפיות לאינפלציה מואצת.

במחירים מגמת התייצבות!

סביבת הכסף עדיין יציבה בארה"ב הריבית 0-0.25%  כלומר עדיין זול לצרכן האמריקאי לרכוש מוצרים ולהגדיל צריכה שהוא כל כך אוהב לעשות... ובישראל שלנו קצב האינפלציה הצפוי ל- 12 חודשים קדימה ירד ל 2.3%. הערכת שחקים פלוס כי הנגיד לא יעלה את הריבית לחודש הקרוב וישנה אפשרות שעד סוף השנה נזכה להורדת ריבית נוספת כמו זו של החודש האחרון.

תחזית הצמיחה של בנק ישראל לשנת 2011 עומדת על 5% .

שוק העבודה והשכר

נתוני שוק העבודה מצביעים על המשך מגמת ההתרחבות של התעסוקה והירידה באבטלה, עם עלייה מתונה בשכר ומספר השכירים עלה ב 2.2% לעומת הרבעון הראשון השנה.

 נפילת מחירים בנדל"ן?

היצע גדול של דירות מחד וביטול הפטור ממס שבח ב 2013 מאידך יביאו לנו היצף בטווח הקרוב של דירות למכירה וסיכוי מתגבר לירידת מחירים בנדל"ן הערכה שלנו שמדובר בשיעור של 15%-20% ירידה ופחות מהשיעור המפורסם באינטרנט של ירידה גדולה של 30%.

 

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.