סיכום רבעון שני 2011

הערכות שחקים לגבי השווקים

כפי שהערכנו מתחילת השנה יש מקום להחזיק עד 20% במניות בתיקי השקעות הבנויים מאגרות חוב בלבד. ללקוחות ביתר מדרגות הסיכון עד 20% ועד 30% במניות אנו ממליצים לא לבצע שינויים בשלב זה.רבעון ראשון "אבוד" ב2011, אך סימני מאקרו טובים בארה"ב ובישראל משאירים אותנו בפוזיציה הנוכחית.

תיאוריית הגלים של אליוט:

התיאוריה פותחה על ידי רלף נלסון אליוט, רואה חשבון במקצועו אשר פיתח את התיאוריה בשנות השלושים של המאה הקודמת. על פי טענתו של אליוט, המחירים בשוק מתפתחים בתבניות מוגדרות ובגלים מחזוריים – אלו נקראים כיום בשם "תבניות אליוט". התבניות הללו הן בעצם תנועות המטוטלת שבין "אופטימיות" ל"פסימיות" של אותו גוף קולקטיבי – "הפסיכולוגיה של המשקיעים". מאוקטובר 2010 אנו חווים את מחלת ה"דשדשת". השווקים מגמגמים קצת עולים קצת יורדים חצי סיבוב לאחור צעד וחצי ושוב עולים, וכל זאת ללא הצדקה כלכלית. המשקיעים מנסים לנחש באיזה גל (אליוט) אנחנו נמצאים וכמובן לא מצליחים...

יד ימין מעבירה ליד שמאל- פאניקה גורמת לפדיון של מיליארדי שקלים בקרנות נאמנות והידיעה שהפדיונות נעשים לא על רקע כלכלי גורמת למוסדיים הגדולים (אותם אלה שמנהלים קרנות נאמנות מנהלים גם קופות גמל) לרכוש לקופות גמל את מה שהציבור מוכר בזול בקרנות נאמנות.

זהב שחור:

עליית מחירי הנפט הזניקה את הצפיות לאינפלציה ואיתם הביאה את ההערכות הנ"ל להעלאות הריבית. לאחר שחצינו רמות של 114 $ לחבית חזרנו אל מתחת לקו ה 100$ וכיום מחיר חבית עומד על 98$

במחירים מגמת התייצבות!

קצב האינפלציה הצפוי ל- 12 חודשים קדימה 3%. הערכת שחקים פלוס כי הנגיד לא יעלה את הריבית לחודש הקרוב אך בסך הכול ריבית בנק ישראל העומד היום על 3.25% תעבור את 4.2% בכל שנת 2012 ואנו צפויים לעוד כ -4 העלאות ריבית עד לסוף שנה הבאה לעומת סקירה קודמת שדיברה על קצב זה עוד השנה.

תחזית הצמיחה של בנק ישראל לשנת 2011 עומדת על 4.8% והערכות האנליסטים לעלייה של כ 8% במדד ת"א 100 משאירים אותנו בשלב זה עם צפי לשנה דומה ל2010 במונחי תשואה וסיכון.

שוק העבודה והשכר: נתוני שוק העבודה מצביעים על המשך מגמת ההתרחבות של התעסוקה והירידה באבטלה, עם עלייה מתונה בשכר. על פי נתוני המגמה לחודש אפריל, שיעור הבלתי מועסקים המשיך לרדת.

 בועה בנדל"ן?

חוקרי מאקרו בבנק ישראל הכינו עבודה בנושא שוק הדיור בישראל 2008-2010 במטרה לבחון האם התפתחה בועה במחירי הדירות.

המסקנה רמת מחירי הדיור בישראל אינה חורגת משמעותית מרמה אשר משקפת את גורמי היסוד במשק ולכן לא מוצאים עדות לבועה במחיר. אם זו קיימת הרי שהיא בשלביה הראשונים ועדיין לא ניתן לזהותה במחיר.

נכבה/נקצה/הכרזת מדינה פלשתינית/ספטמבר השחור

האירועים האלה כנראה לא ישפיעו על האח הגדול האמיתי היושב בארה"ב ולכן עדיין צפוי לנו שנת תשואות טובה. במילים אחרות ליווי מקצועי ואחראי בשוק ההון מאפשר אמנם טעויות כלכליות אך מונע כמעט בוודאות שיקולים מוטעים הנובעים מרגשות/הרגשות/ופסיכולוגיה בכלל.

 

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.