סיכום שנתי 2011

הערכות שחקים לגבי השווקים

לאחר שהערכנו בחודש אוקטובר 2011 שיש מקום להרחיב את החשיפה בתיקי ההשקעות למצב הטבעי של הסיכון של כל תא משפחתי בנפרד ובבמוצע לחזור לתיק עד 20% במניות,וכיוון שאנו רואים פאניקה באירופה שלאט מתפוגגת,בשלב זה של השנה ההערכה היא שנשארים בפרישה הנוכחית.

 

סיכום 2011

השנה החולפת התאפיינה בפאניקה לא מוצדקת, במדינה פלסטינית שלא הוקמה, בהורדת דירוג אשראי לארה"ב ובחזיונות שווא של הגוש האירופאי מתפוצץ ל-30 רסיסים לפחות. בפועל לאורך השנה מנהיגי המדינות בגוש האירופאי כולל מדינות ה PIIGS נקטו בצעדים מרסנים ואחראים בכדי למנוע מהמטבע של חופשות הסקי להעלם מהעולם, ולהניע מחדש את גלגלי הכלכלה.

 

מדד ת"א 25 ירד ב 18%, מדד ת"א 100 ירד ב 20% מדד ה S&P  נותר ללא שינוי  ומדדי התל בונד בממוצע היו מאוזנים. עפ"י נתוני צמיחה לשנת 2011 המשק צמח השנה בקצב של 4.8%, האינפלציה הסתכמה ב 2.3% בלבד.

האבטלה הצטמצמה לרמה הנמוכה בכל הזמנים  של 5.6% .

הריבית היא מחיר הכסף

ככל שאנו מעמיקים במודלים מורכבים ורגרסיות ארוכות טווח של אינסוף פרמטרים לבסוף המסקנה היא פשוטה, הכול בידיי הריבית. הסיכוי להעלאת ריבית בשנה הקרובה בארה"ב (הכלכלה הגדולה בעולם) נמוך מ20% וברננקי אף הצהיר שלא יעלה ריבית לפני יוני 2013, לכן יש קונצנזוס בישראל שאין מקום להעלאות ריבית בישראל בטווח הקצר.

ריבית בנק ישראל החליפה כיוון ברבעון האחרון ועומדת על 2.75%, כלומר ריבית פריים של 4.25%. בשלב זה של השנה כנראה שנחזה בהורדת ריבית של 0.25% נוספת.

 

צפי להאטה כלכלית בארה"ב ובאירופה והורדת תחזית הצמיחה למשק הישראלי ל3.2% הוא תופעה שחוזרת על עצמה כמעט בתחילת כל שנה. בשחקים פלוס מאמינים שהצמיחה וההתאוששות בחצי השני של 2012 יהיו בקצב מהיר יותר מהמצופה.

נבחן  את שהתרחש במדד ת"א 25  בשנים האחרונות :

מהתבוננות בגרף ניתן לראות התנהגות השוק מדד ת"א 25 ירד מרמת 1326 נקודות בתחילת 2011 לרמת 1085 בסוף השנה. מינואר המדד עלה לרמת 1136 נקודות. בשיא המשבר של שנת 2008 עמד על 592 נקודות.

המדדים המובילים נמוכים ב 17% מרמות השיא בהם היו בתחילת 2011.

רוצה לומר בנקודות "על הנייר" ובכיס הווירטואלי האינדיקטורים המאקרו כלכליים והניתוח הטכני הקר מציבים אותנו בנקודה טובה יותר מאשר ערב המשבר של 2008 .

במילים אחרות ליווי מקצועי ואחראי בשוק ההון מאפשר אמנם טעויות כלכליות אך מונע כמעט בוודאות שיקולים מוטעים הנובעים מרגשות/הרגשות/ופסיכולוגיה בכלל.

 

שנתי 2013 1.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.