סיכום רבעון שלישי 2014

הערכות שחקים לגבי השווקים

העליות הצפויות במשק האמריקאי לבדן יחזיקו אותנו בשאיפה עד לסוף השנה במגמה חיובית ובשנה הבאה נתכונן להורדות סיכון ולתקופת מגננה . יש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית ,אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

רישיון מתכנן פיננסי מוסמך

בשנת 2013 השלמנו את לימודי ההסמכה במחזור א' בישראל, לתואר מתכנן פיננסי מוסמך CFP וקיבלנו את הרישיון הבינ"ל לתכנון פיננסי. הרישיון ניתן ע"י FPSB הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ואיגוד המתכננים הפיננסים בישראל.

אחרי החגים כבר כאן

עונת הדוחות לפנינו עם צפי לגידול קל ברווחיות יחד עם זאת מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% כלומר דפלציה. הדולר קפץ ב 8% ושוב אנו בסוף שנה עם הישורת האחרונה, הסיילים ומבצעי סוף עונה/שנה ברשתות... אז לאן זה מוביל?

הדוד מאמריקה מציל אותנו

 

בשנה האחרונה אנו גורסים שמחירי הנכסים ובעיקר הנדל"ן גבוהים מאוד. למרות השיפור בכלכלת ארה"ב יתר הכלכלות לא מראות חוסן ועלינו לזכור שהשקעה בנדל"ן הינה בעלת סיכון גבוה וגמישות נמוכה מאוד (לא ניתן למכור נדל"ן באופן מידי...)

נמתין להעלאות ריבית הראשונות בשנת 2015 ונפעיל את שיטת הרמזורים במודל מאקרו פלוס. הנכם מוזמנים לאתר החדש שלנו להכרת המודל: www.skyf.co.il

ריבית:

 

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.25%, כלומר ריבית פריים של 1.75% קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל רומזת להשוואת לחצים כלומר ריבית 0 כמו בארה"ב ואירופה.

מדד ספטמבר הפתיע לרעה עם ירידה של 0.3% מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב0.3% כלומר דפלציה אנו נמצאים בתוך יעד האינפלציה השנתי של 1%-3% לשנת 2014 בחלק התחתון של הציר. האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה מתחת ל1.8%. 

צמיחה:

בניגוד לירידה בקצב הצמיחה העולמי ל2.6%, אנו רואים שהתאוששות המשק האמריקאי נמשכת במרץ. האינפלציה בארה"ב מדגדגת את ה 2% ונראה שיתנו לכדור להמשיך להתגלגל עד 3% לפני שיעלו את הריבית ויעצרו את הכלכלה לאט לאט.

 

4.9% תשואה במדדים

מדד ת"א 100 עלה מתחילת השנה ועד ל 19/10/14 ב4.9%, מדד האג"ח הכללי עלה ב-4.9%. לא מרשים במיוחד ושוב הכל תלוי בעליות שיגרום הדוד סם.

 

 

גרפיקה רבעון שלישי 2014.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.