סיכום שנתי 2014

הערכות שחקים לגבי השווקים

המשך צמיחה סבירה בליווי סביבת ריבית (מחיר כסף) בשפל עוזרת לנו לגבש הנחות לרבעון הראשון של השנה. יש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית, אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

רישיון מתכנן פיננסי מוסמך:

בשנת 2013 השלמנו את לימודי ההסמכה במחזור א' בישראל, לתואר מתכנן פיננסי מוסמך CFP וקיבלנו את הרישיון הבינ"ל לתכנון פיננסי. הרישיון ניתן ע"י FPSB הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ואיגוד המתכננים הפיננסים בישראל.

מה היה לנו?

ריבית אפסית, אינפלציה שלילית, צמיחה נמוכה, נפט שצנח מתחת ל 50$ לחבית, ירידה בפעילות הכלכלית במשק בעקבות צוק איתן ומנגד הכלכלה האמריקאית מתחזקת והפיחות בדולר מעודד את היצוא. בסקירה זו נמדוד את המהלכים הצפויים בכלכלה.

המהלך של השנה:

המודל של שחקים פלוס עוסק בניהול סיכונים הן בשוק ההון והן סיכונים תפעוליים.

השנה הפעלנו ניהול סיכונים מאקרו כלכלי, בחודש ינואר התרענו בפני הלקוחות הסולידיים המחזיקים עד 10% במניות שמשקל האג"ח בתיקים יכביד על התשואות ויש להגדיל את רכיב המניות לעד 20% מהלך שתרם לשיפור התשואה בשנה זו.

ריבית:

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.25%, כלומר ריבית פריים של 1.75% ניתן רק להמתין לתפנית בכיוון העלאות ריבית. הערכה כי הריביות בארה"ב יחלו לעלות רק מאמצע 2015 ולכן בחודשים הקרובים לא צפויים לשינוי בגובה הריבית בישראל.

אינפלציה

מתחילת השנה ירדה האינפלציה ב 0.3% כלומר יציבות מחירים- אנו נמצאים ביעד האינפלציה של 1%-3%, לשנת 2015 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה ביעד למרות חודשים ראשונים כנראה שליליים.

צמיחה

המשק הישראלי צמח בשנת 2014 ב-2.3% בקירוב, הרבה פחות מהצמיחה ב-2013 3.3% הצמיחה בשנת 2015 צפויה להיות דומה לזו של 2013.

זהב שחור:

מחירי האנרגיה צנחו בשנת 2014, למרבית המדינות "התורמות" לכלכלה העולמית אלה חדשות טובות. יצואניות הנפט הגדולות כמו רוסיה וונצואלה יפגעו היבואניות הגדולות כמו יפן ירוויחו. אירופה נשארת בבעיה כלכלית.

הדולר:

בד"כ אנו מתעלמים מהמט"ח כי אינו ניתן לתחזית אבל השנה השקל עבר פיחות משמעותי מול הדולר ומגרד מלמטה את 4₪ לדולר וצפוי להישאר ברמה זו.

נבחן  את שהתרחש במדדים המובילים בשנה שחלפה

מדד ת"א 100 עלה בשנת 2014 ב 5.7% ,מדד ת"א 25 עלה ב 9.3% ,מדד הנאס"דק 100 עלה ב18% מדד ה S&P 500 עלה ב11.4%. 

מדדי  האג"ח אכזבו:

מדד האג"ח הכללי הניב 4.9%, צמוד מדד טווח בינוני הניב 0.7% בלבד, מדד תל בונד 20 הניב 1.1% בלבד ואילו התל בונד השקלי עלה ב 4.5%.

 

 

סיכום שנתי 2014.png

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.