סיכום רבעון ראשון 2016

הערכות שחקים לגבי השווקים

הרגיעה בשווקים ,החלשות הדולר, אי העלאת הריבית בארה"ב והתחזקות מחיר הנפט עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון השני של השנה. בשלב הזה נשמר את הפריסה הנוכחית של הסיכון ולא נשנה מסלולי השקעה .

 

 

השווקים קיבלו רגיעון של הדס

את שנת 2015 סיכמנו בתשואה ברוטו ממוצעת של 1% במוצרים השונים וערב פרסום הסקירה ניתן לראות כמעט מחיקה של הירידות וחזרה לאיזון ולרמות של סוף 2015, לאחר רבעון שהתחיל בסערת ירידות הן באג"ח והן במניות.

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60%. ניתן רק לעקוב אחר התפנית לכיוון העלאות ריבית. הערכה כי הריביות בארה"ב ישובו לעלות בסוף השנה ולכן בחודשים הקרובים לא צפויים לשינוי בגובה הריבית בישראל.

אינפלציה

ברבעון הראשון ירדה האינפלציה ב1% כלומר דפלציה/יציבות- אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לפי בנק ישראל לשנת 2016 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 0.5% חיובי למרות חודשים ראשונים שליליים.

צמיחה

צמיחה ראלית אפסית כלומר המשק הישראלי צומח בקצב גידול האוכלוסייה הטבעי הינו 2% בשנה.

זהב שחור

מחרי האנרגיה תיקנו ברבעון הראשון ונשקו ל 40$ לחבית נפט. קשה לנחש את הכיוון אבל יש ניסיונות להקפיא את תפוקת הנפט בעולם דבר שיכול להאיץ את המשך התיקון במחירי הנפט. בארה"ב מחיר כלכלי להפקת נפט מפצלי שמן הוא מעל ל75$ לחבית כך שיש מכבש לחצים אדיר על מדינות ערב. מצד שני יש את איראן ולה יש רק אינטרס אחד... איראן.

הדולר

נחלש מול רוב המטבעות בעולם ברבעון הראשון ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית.

נבחן  את שהתרחש במדדים המובילים ברבעון הראשון

מדד ת"א 100 ירד ברבעון הראשון ב 5.87%

 

 

ראשון 2016.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.