סיכום רבעון שני 2015

הערכות שחקים לגבי השווקים

הסערה בכלכלת סין והצפי לירידות נוספות במחירי הסחורות ובראשם מחיר הנפט עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון הראשון של השנה. יש מקום להקטין את הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי ב10%, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על תנודות מאקרו כלכליות, עדיף לצמצם סיכונים בצורה הדרגתית.

הדובים כבשו את השווקים

סכיניפאדה, ריבית אפסית, אינפלציה שלילית של 1%, צמיחה נמוכה של 2%, נפט שצנח תחת ל28$ לחבית, ומנגד הכלכלה האמריקאית מתחזקת והפיחות בדולר מעודד את היצוא. כשהתחלנו להתאושש הדוב הסיני הרים את ראשו והפחיד את כל כלכלות העולם. כולם מבינים שהאימפריה הסינית לא יכולה לנצח לצמוח בקצב שנתי דו ספרתי אבל גם 6% צמיחה מהווים תפאורה נאה. בקיצור נכנסים לשוק דובי בו יש מקום לצעדים דפנסיביים. בסקירה זו נמדוד את המהלכים הצפויים בכלכלה.

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60%, ניתן רק לעקוב אחר התפנית לכיוון העלאות ריבית. הערכה כי הריביות בארה"ב ימשיכו לעלות בצורה מתונה ולכן בחודשים הקרובים לא צפויים שינויים בגובה הריבית בישראל.

אינפלציה

בשנת 2015 ירדה האינפלציה ב1% כלומר דפלציה/יציבות- אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1% -3%, לשנת 2016 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 0.6% חיובי למרות חודשים ראשונים כנראה שליליים.

צמיחה

המשק הישראלי צמח בשנת 2015 ב-2% בקרוב, הרבה פחות מהצמיחה ב-2013 3.3%. הצמיחה ב2016 צפויה להיות דומה לזו של 2015.

זהב שחור

מחרי האנרגיה צנחו ב2015 לשפל חסר תקדים והיום הם מתחת ל27$ לחבית נפט. למרבית המדינות זו בשורה רעה ועם כניסתה של איראן לזירה (עקב הסרת הסנקציות הכלכליות) והפקה של מאות אלפי חביות יש צפי להמשך ירידת המחירים דבר שיגרור משבר ואף פשיטת רגל בחלק מהחברות המייצאות נפט.

הדולר

בד"כ אנו מתעלמים מהמט"ח כי אינו ניתן לתחזית אבל השנה השקל עבר פיחות משמעותי מול הדולר ומגרד מלמטה את ה4₪ לדולר וצפוי להישאר ברמה זו.

נבחן  את שהתרחש במדדים המובילים בשנה שחלפה:

מניות-אחת השנים החלשות נמדדו: מדד ת"א 100 עלה בשנת 2015 ב 2%, מדד ת"א 25 עלה ב 3% בלבד.

מדדי  האג"ח אכזבו- מדד האג"ח הממשלתי סיים עם עלייה של 2% ומדד התל בונד 20, האג"ח הקונצרני חווה ירידה של 1.5%.

 

שני 2015.png

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.