סיכום רבעון שלישי 2015

הערכות שחקים לגבי השווקים

הסערה בכלכלת סין והצפי לירידות נוספות במחירי הסחורות ובראשם מחיר הנפט  עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון הראשון של השנה. יש מקום להקטין את הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי ב 10%, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על תנודות  מאקרו כלכליות, עדיף לצמצם סיכונים בצורה הדרגתית.

עוד חוזר הניגון

המצב הביטחוני בישראל לא יודע מנוח, מתח בגבולות או מתח פנימי ולעיתים שילוב של כל המתחים יחדיו. הסכיניפאדה הראשונה כנראה תעבור ותתחלף במתח אחר נקווה שאכן יש כמות מוגבלת של מתאבדים...

החל מסוף חודש מאי אנו חווים שלל אירועים שמחקו את התשואות מתחילת השנה – משבר יוון וגוש האירו, משבר סיני קצר ומצב ביטחוני בישראל. יחד עם זאת המשבר הכלכלי לא דופק בדלת עדיין והכלכלות בארה"ב ובאירופה תיקנו חלק ניכר מהירידות ופתחו על השוק בישראל פער חיובי של כ10%!

מחיר הכסף (הריבית) עדיין שואף לאפס קצב הצמיחה בישראל ובארה"ב מגרד את ה3% וקצב האבטלה עדיין בתחום היעיל/סביר.

ריבית

הגברת הראשונה של הריבית ויו"ר הפד, ג'נט ילן, יותר מרמזה ששוב מתרחק מועד העלאת הריבית כך שהשווקים יכולים להמשיך ולתקן בעולם עד שנת 2016 לפחות.

אינפלציה

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב 0.6% ומדד ספטמבר שהתפרסם ב 15 לחודש ירד כצפוי ב0.4% כלומר יציבות. האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה ירדה ל0.6% כלומר מתחת ליעד.

צמיחה

הכלכלן הראשי באוצר עדכן את תחזית הצמיחה ב2015 וצפויה להיות כ 2.6%. קצב זה נמוך אך עדיין סביר.

זרקור על תיקון 190

  • לבני 60+ מאפשר הפקדת כספים לקופת גמל נזילה מיסוי של 15% נומינלי במשיכה לעומת 25% מס ראלי על תיקי השקעות בבנק (בסביבת אינפלציה נמוכה– יתרון משמעותי).

  • ניתן ליהנות מתשואות קופות הגמל- בממוצע גבוהות יותר מיתר האפיקים.

  • עבור הילדים של בני ה60+ זו הזדמנות נפלאה לעדכון המוטבים בכספי ההורים נקודה רגישה וחשובה ביותר!!!!

  • במידה והחוסך ירצה, הוא יוכל למשוך קצבה פטורה ממס על כל הסכום שיפקיד לפי תיקון 190 כלומר הגדלת הפנסיה ללא מס.

  • צרו אתנו קשר לבחינת הנושא בהרחבה

מדדי המניות והאג"ח

נבחן את מדד האג"ח הכללי ומדד ת"א 100 מתחילת השנה ועד 30/9/15. ניתן לראות מחיקה מוגזמת של כל העליות.

 

רבעון שלישי 2015 1.png
שלישי 2015 נ.png

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.