סיכום רבעון שני 2016

הערכות שחקים לגבי השווקים

הצעדים של דראגי, אי העלאת הריבית בארה"ב והתחזקות מחיר הנפט עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון השני של השנה. בשלב הזה נשמר את הפריסה הנוכחית של הסיכון ולא נשנה מסלולי השקעה.

דראגי על ההגה-היה BREXIT?

מי זוכר את מה שקרה ב 23/06/16? בריטניה הצביע במשאל עם על יציאה מגוש היורו וראש הממשלה דיויד קמרון למחרת התפטר... 4 ימים אח"כ השווקים עלו וכבר שכחנו את זה.

מריו דראגי, נשיא הבנק המרכזי האירופאי, מממן אג"ח של חברות שמשתמשות בו למימון הפעילות שדוחפת את המניות שלהן למעלה. שיווי משקל בין האגח"ים בעולם מושפע מצעדיו של דראגי כך שלמרות שיש לנו אג"ח ללא תשואה אנו מקבלים שוק מניות בתנופה.

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60% ניתן רק לעקוב אחר התפנית לכיוון העלאות ריבית. הערכה כי הריביות בארה"ב לא יעלו לפני סוף השנה וגם אז במתינות, ולכן בחודשים הקרובים לא צפויים לשינוי בגובה הריבית בישראל.

אינפלציה

בחצי השנה ירדה האינפלציה ב 0.3% (נכון ל15/7/16 היא כבר 0) כלומר דפלציה/יציבות- אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לפי בנק ישראל לשנת 2016 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 0.5% חיובי למרות חודשים ראשונים שליליים.

צמיחה

צמיחה ראלית אפסית כלומר המשק הישראלי צומח בקצב גידול האוכלוסייה הטבעי הינו 2% בשנה.

זהב שחור

מחירי האנרגיה תיקנו ברבעון השני ונשקו ל45$ לחבית נפט. קשה לנחש את הכיוון אבל יש ניסיונות להקפיא את תפוקת הנפט בעולם דבר שיכול להאיץ את המשך התיקון במחירי הנפט. לארה"ב מחיר כלכלי להפקת נפט מפצלי שמן הוא מעל ל75$ לחבית כך שיש מכבש לחצים אדיר על מדינות ערב. מצד שני יש את איראן ולה יש רק אינטרס אחד... איראן.

 

הדולר

נחלש מול השקל ב1.3%+ נחלש מול רוב המטבעות בעולם ברבעון הראשון ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית.

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים בחציון הראשון

מדד ת"א 100 ירד ברבעון הראשון ב8.82% (עד סוף יולי הוא כבר החזיר כ 6%)

מדד האג"ח הכללי רשם עלייה של 2.49%

 

שני 2016.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.