סיכום רבעון שלישי 2016

הערכות שחקים לגבי השווקים

הבחירות המתקרבות בארה"ב ואי העלאת הריבית בה, בנוסף להתחזקות מחיר הנפט והמשך התאוששות הכלכלות בעולם, עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון המסכם של השנה. בשלב הזה נשמר את הפריסה הנוכחית של הסיכון ולא נשנה מסלולי השקעה .

2016 יום הבחירות בארה"ב : הכלכלה תנצח ואין קשר להילרי או לטראמפ

הבולדוזר הדורסני מול הסודות של הילרי, השווקים חוששים מהנזקים לכלכלה ששני המועמדים עלולים להביא עמם לבית הלבן אך ההיסטוריה מראה שבד"כ אירוע של בחירת נשיא בארה"ב מייצר בעיקר היסטריה להזכירכם הברקזיט באנגליה היה בחודש יוני השנה... ואיש לא מתייחס אליו יותר.

גם אם יבחר מנהיג שאנו חוששים מדעותיו בסופו של דבר לאחר הבחירות מקבלים איזון רציונלי יותר של המעשים בפועל לעומת ההכרזות (ראו מקרה שר הביטחון ליברמן....).

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60% ניתן רק לעקוב אחר התפנית לכיוון העלאות ריבית. הערכה כי הריביות בארה"ב לא יעלו לפני סוף השנה וגם אז במתינות, ולכן בחודשים הקרובים לא צפויים לשינוי בגובה הריבית בישראל.

אינפלציה כבר 3 שנים שלילית

ב3 רבעונים קצב האינפלציה בישראל הוא 0% כלומר דפלציה/יציבות- אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לפי בנק ישראל לשנת 2016 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 0.6% חיובי למרות חודשים ראשונים שליליים.

צמיחה

צמיחה ראלית אפסית כלומר המשק הישראלי צומח בקצב גידול האוכלוסייה הטבעי הינו 2% בשנה.

זהב שחור

מחירי האנרגיה תיקנו ברבעון השלישי ונשקו ל 52$ לחבית נפט. קשה לנחש את הכיוון אבל יש ניסיונות להקפיא את תפוקת הנפט בעולם דבר שיכול להאיץ את המשך התיקון במחירי הנפט. לארה"ב מחיר כלכלי להפקת נפט מפיצלי שמן הוא מעל ל 75$ לחבית כך שיש מכבש לחצים אדיר על מדינות ערב. מצד שני יש את איראן ולה יש רק אינטרס אחד... איראן.

הדולר

שנת דשדוש מול רוב המטבעות בעולם ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית.

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים בתשעת החודשים של 2016

מדד ת"א 100 לאחר תיקון גדול מינואר, ועדיין ירד ב 3 רבעונים ב 5% מדד האג"ח הכללי רשם עלייה של 2.5%.

 

שלישי 2016.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.