סיכום שנתי 2016

הערכות שחקים לגבי השווקים

המשך השיפור בכלכלת ארה"ב ובכלכלה הישראלית עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון הראשון של השנה. יש מקום להשאיר  את הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית, עדיף להותיר רמת  סיכון נוכחית.

"אין כלום כי לא היה כלום"

ראש ממשלת ישראל מוצא את עצמו חוזר על המשפט הזה שוב ושוב– משפט שמתאר היטב את התנהגות הבורסות בעולם במצב של ריבית נמוכה.

ריבית אפסית, אינפלציה שלילית של 0.2%, צמיחה סבירה צפויה של כ 3%, נפט שחזר לרמת 53$ לחבית, ובמקביל הכלכלה האמריקאית מתחזקת והפיחות בדולר מעודד את היצוא. בסקירה זו נמדוד את המהלכים הצפויים בכלכלה.

דונלד טראמפ והריבית שלנו

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60% ניתן רק לעקוב אחר התפנית לכיוון העלאות ריבית. הערכה כי הריביות בארה"ב ימשיכו לעלות בצורה מתונה ובהחלט בוחנים היום את שיתרחש בשנה הראשונה לכהונת הנשיא האמריקאי טראמפ, שמאיים בסערה גדולה בכלכלה ובביטול הרפורמות המכבידות של אובמה. במהלך 2017 צפויות בארה"ב כ-2 העלאות ריבית ולכן ברבעון הראשון לא מצפים לשינוי בגובה הריבית בישראל.

אינפלציה

בשנת 2016 ירדה האינפלציה ב0.2% כלומר דפלציה/יציבות- אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לשנת 2017 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 0.5% חיובי.

שיפור צפוי בצמיחה

המשק הישראלי צמח בשנת 2016 ב-3% בקירוב, לצורך השוואה המשק בשנת 2013 צמח ב3.3%. הצמיחה ב2017 צפויה להיות גבוהה מעט לכיוון ה 3.4%, קצב נאה.

זהב שחור

מחירי האנרגיה  הוכפלו בשנת  2016. חבית נפט קפצה לרמה סבירה של 53$ לעומת השפל של 2015, בה נסחרה חבית נפט מתחת ל27$. מדינות אופ"ק השכילו לעבוד יחד ובמקביל למשבר בשוק פצלי השמן המתחרה (שמתחיל להרוויח במחירים מעל 71 $ לחבית) שצומצם לרבע בשל במחירים הנמוכים. מכאן המחירים צפויים להמשיך לעלות  השנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדולר

בד"כ אנו מתעלמים מהמטבע הירוק, כי אינו ניתן לתחזית, אבל השנה השקל עבר ירידה של 2.5% מול הדולר ומגרד מלמטה את ה3.8 ₪ לדולר. האגרסיביות של טראמפ הייתה נכונה לפני הבחירות, והאיומים לסגירת ארה"ב לשווקי העולם כנראה שלא יתממשו ולכן התנודות בדולר יהיו מתונות בהתאם.

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים בשנה שחלפה

מניות- אחת השנים החלשות נמדדו: מדד ת"א 100 עלה בשנת 2016 ב 1.6%, מדד ת"א 25 עלה ב1.5% בלבד.

מדדי האג"ח הממשלתי אכזבו הקונצרנים היו פושרים- מדד האג"ח הכללי סיים עם עלייה של 2.1%, מדד תל בונד 40 (הקונצרנים הגדולים במשק) חווה עלייה של 3.23%

 

שנתי 2016 1.png
שנתי 2016 2.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.