סיכום רבעון ראשון 2017

הערכות שחקים לגבי השווקים

התאוששות כלכלת ארה"ב, בנוסף להתחזקות מחיר הנפט והמשך התאוששות הכלכלות בעולם, עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון השני של השנה. בשלב הזה נשמר את הפריסה הנוכחית של הסיכון ולא נשנה מסלולי השקעה .

באג 2017 –דונלד טראמפ נבחר

השווקים ממשיכים להתעודד מהאיש עם הציפור המוזרה על הראש. אי הבהירות לגבי התנהגות הכלכלה לבחירתו כנשיא התפוגגה והבנקאים בוול סטריט חוגגים.

ארה"ב מתקרבת לתעסוקה מלאה עם 4.8% אבטלה, נמוך ממש כמו בישראל. בארה"ב כבר יש 2.5% אינפלציה והמומנט החיובי ממשיך.

בישראל הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית ולהשאירה במצבה הנוכחי.

 

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60%. הערכה כי הריביות בארה"ב שוב יעלו לפני סוף השנה ב 0.3% בסה"כ.

אינפלציה כבר 3 שנים שלילית

אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לפי בנק ישראל לשנת 2017 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 0.7% חיובי למרות חודשים ראשונים שליליים.

צמיחה

המשק הישראלי צפוי לצמוח ב3.3% השנה, נתון חיובי.

זהב שחור

מחירי האנרגיה תיקנו ונשקו ל52$ לחבית נפט. קשה לנחש את הכיוון אבל יש ניסיונות להקפיא את תפוקת הנפט בעולם דבר שיכול להאיץ את המשך התיקון במחירי הנפט. מהשיא של 142$ לחבית בשנת 2008 אנחנו עוד רחוקים...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדולר

שנת דשדוש מול רוב המטבעות בעולם ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית. לאחרונה נחלש מול השקל שוב... בהצלחה לממתינים שיחזור למעלה אין לדעת כמה זמן תמתינו (וחבל על כל רגע).

 

נבחן  את שהתרחש במדדים המובילים ברבעון הראשון

מדד ת"א 125 (לשעבר ת"א 100) ירד מתחילת השנה ב 2% מדד האג"ח הכללי רשם עלייה של 0.6%. לא מרגש....

 

ראשון 2017 1.png
רבעון ראשון 2017 2.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.