סיכום רבעון שלישי 2017 

הערכות שחקים לגבי השווקים

התאוששות כלכלת ארה"ב, בנוסף להמשך התאוששות הכלכלות בעולם, ומאידך הסכנה בהתלקחות הזירה הבינ"ל עוזרים לנו לגבש הנחות רבעון האחרון של השנה. בשלב הזה נשמר את הפריסה הנוכחית של הסיכון.

                                                         

שלישי 2017 1.png
שלישי 2017 2.png

מגרש המשחקים של די.ג'י טראמפ

הנשיא האמריקאי מתנהג כמו די.ג'י במסיבה, משחק עם פצצות מול צפון קוריאה ואיראן, מבטל רפורמת הבריאות והצעצוע החדש הורדת מס החברות מ 35% לכ-20%. מצד אחד הורדת המיסים ההיסטורית (וההיסטרית) תביא לעודף הוצאות הממשלה ומאידך טראמפ צופה שהיא תביא לגבייה עודפת של מיסים. אין ספק שצעד כזה יכול להניע בחוזקה את גלגלי הכלכלה האמריקאית ומכאן את שאר העולם.

בארה"ב כבר יש 2.5% אינפלציה והמומנט החיובי ממשיך.

בישראל הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית ולהשאירה במצבה הנוכחי. מחירי הדיור מתמתנים, אבטלה בשפל, תעסוקה בשיא ובמיוחד בשכבות החלשות יש גידול בתעסוקה וגידול במספר שעות עבודה במשק בכלל.

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60%. הערכה כי הריביות בארה"ב שוב יעלו לפני סוף השנה, הנגידה האמריקאית נחושה בדעתה לבצעה מהלך נוסף של 0.3% בסה"כ.

אינפלציה חלשה

אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לפי בנק ישראל לשנת 2017 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 0.7% חיובי, מתחילת השנה האינפלציה עלתה ב 0.1%... זניח.

תוצר לנפש

לפי נתוני בנק ישראל כוח הקניה שלנו (התוצר לנפש) עלה ב 22% בחמש השנים האחרונות.

 

זהב שחור

מחירי האנרגיה עלו וחזרו לרמת ינואר 2017, כ-51$ לחבית נפט. קשה לנחש את הכיוון אבל יש ניסיונות להקפיא את תפוקת הנפט בעולם דבר שיכול להאיץ את המשך התיקון במחירי הנפט.

הדולר

שנת חולשה מול רוב המטבעות בעולם ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית. לאחרונה נחלש מאוד מול השקל מתחת ל3.5₪ לדולר... שוב... בהצלחה לממתינים שיחזור למעלה אין לדעת כמה זמן תמתינו (וחבל על כל רגע).

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים בסוף הרבעון השלישי של 2017-לא הרבה

מדד ת"א 125 (לשעבר ת"א 100) עלה מתחילת השנה ב 1.21% מדד האג"ח הכללי רשם עלייה של 3.13%.

שלישי 2017 3.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.