סיכום שנתי 2017

שנתי 2017 1.png

הערכות שחקים לגבי השווקים

הרוח הגבית מארה"ב ואיתנות הכלכלה בישראל, עוזרים לנו לגבש הנחות לשנת  2018. בשלב הזה נשמר את הפריסה הנוכחית של הסיכון ולא נשנה  מסלולי השקעה.
                                                                        

                                                         

  Twi Twit Twitt Twitter ירושלים בירת ישראל:

הכרה אמריקאית בירושלים כבירת ישראל ע"י הנשיא האמריקאי ה-45 במספר, דונלד ג'ון טראמפ, כמו ציוצי הטוויטר המפורסמים שלו מעלים את הלגיטימציה של ישראל בעולם, ומאידך את הלחצים המדיניים כלפי ישראל. ארה"ב מתקרבת לתעסוקה מלאה עם 4.8% אבטלה, נמוך ממש כמו בישראל.

הורדת מס חברות מ35% ל20% מציבה את טראמפ כנשיא שעושה ולא רק מדבר, ומייצרת לכלכלה העולמית כיוון חיובי בטווח הקצר (המשק האמריקאי צפוי לשלם על כך בטווח הארוך). משחקי האיומים בין טראמפ לקים ג'ונג און בנשוא הגרעין טרם הפיל את השווקים... נקווה שאלה רק איומים...

ריבית:

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60%, הערכה כי הריביות בארה"ב שוב יעלו לפני סוף השנה ב 0.3% בסה"כ.

אינפלציה כבר לא שלילית:

אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 3%-1%, לפי בנק ישראל לשנת 2017 האינפלציה הסתכמה ב0.3% חיובי (לפני נתוני דצמבר שיפורסמו ב 15.1.18) החלה זחילה איטית כלפי מעלה.

צמיחה:

בישראל צפי לצמיחה של 3% (נתוני רבעון 4 יפורסמו במרץ 2018) נמוך משנה שעברה אבל בהחלט קצב טוב.

זהב שחור:

מחרי האנרגיה מזנקים שוב ל67$ לחבית נפט. המתיחות הפנימית באירן, והניסיון שלה לייצר הגמוניה שיעית בסוריה יכולים להאיץ את המשך התיקון במחירי הנפט. מהשיא של 142$ לחבית בשנת 2008 אנחנו עוד רחוקים...

 

 

 

הדולר

שנת חולשה מול רוב המטבעות בעולם ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית. לאחרונה נחלש מאוד מול השקל מתחת ל 3.45 ₪ לדולר... שוב... בהצלחה לממתינים שיחזור למעלה אין לדעת כמה זמן תמתינו (וחבל על כל רגע).

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים בשנת 2017:

תשואות יפות מאוד השנה- מדד ת"א 125 (לשעבר ת"א 100) עלה מתחילת השנה ב 6.4% מדד תל בונד 40 רשם עלייה של 4.4%.

שנתי 2017 2.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.