סיכום רבעון שני 2018

הערכות שחקים לגבי השווקים

העצבנות הגדולה בשווקים יכולה להביא להסדר כלכלי חדש לטובת ארה"ב ומשם לישראל מצד שני עלולים להיגרר לתנודה כלפי מטה, בכל זאת הנתונים המצוינים של הכלכלות עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון השלישי של השנה. בשלב הזה נשמר את הפריסה הנוכחית של הסיכון ולא נשנה מסלולי השקעה .

 When You Have To Shoot, Shoot Don't Talk

ניתן לסכם את סגנון הניהול של הנשיא האמריקאי ה-45 במספר ,דונלד ג'ון טראמפ , כמשהו שלקוח מהסרט "הטוב הרע והמכוער " כשהוא זוכה בכל התפקידים...

בסוף ינואר החל הממשל האמריקאי בהטלת מכסים שאמורים להקטין את הפער במאזן הסחר שעומד על 375 מיליארד דולר לטובת סין. מלחמת הסחר מטלטלת את השווקים ובסה"כ מתחילת 2018 אין תשואות של ממש. מצד שני הכלכלה האמריקאית והישראלית חזקות מאי פעם עם שיעורי אבטלה מתחת ל5%, ושיעורי צמיחה נאים.

 

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%,כלומר ריבית פריים של 1.60%. הערכה כי הריביות בארה"ב שוב יעלו לפני סוף השנה ב0.25% בסה"כ ואצלנו ב0.15%.

שובה של האינפלציה

אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%  ,לפי בנק ישראל לשנת 2018 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 1.2% . בארה"ב קצב האינפלציה מעל 2%.

צמיחה

המשק הישראלי צפוי לצמוח ב3.7% השנה נתון חיובי חזק יותר מהסקירה הקודמת .

זהב שחור

מחירי האנרגיה קפצו שוב ל73$ לחבית נפט. הפרישה האמריקאית מהסכם הגרעין מול איראן מאיים לשבש גם את תפוקת הנפט בעולם דבר שיכול להאיץ את המשך התיקון במחירי הנפט. העצבנות בשווקים הקפיצה את הנפט מרמה של 45$ לחבית מתחילת השנה מאידך, מהשיא של 142$ לחבית בשנת 2008 אנחנו עוד רחוקים...

הדולר

שנת תזזית מול רוב המטבעות בעולם ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית. לאחרונה זינק ל3.65₪ לדולר... טראמפ מצליח לשבש גם את המסחר הזה...

 

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים במחצית הראשונה של 2018-לא הרבה

מדד ת"א 125 (לשעבר ת"א 100) ירד מתחילת השנה ב0.5% ניתן לראות V מושלם עד השיחות עם צפון קוריאה ומשם תיקון מדד האג"ח הכללי כנ"ל.

  

חצי שנתי 2018 1.png
חצי שנתי 2018 11.jpg
חצי שנתי 2018 2.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.