devoe 196

כתובת: Devoe Brooklyn 196

מדינה: New York USA

מאפיינים: בניין 4 קומות, 7 דירות

משך זמן צפוי: 3 שנים 

התחלת פרויקט: ספטמבר 2017

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

WhatsApp Image 2018-01-10 at 22.27.14.jp

התחלת הריסה- נובמבר 2017

WhatsApp Image 2017-11-06 at 19.23.54.jp

פירוק תשתיות גז ומים

WhatsApp Image 2018-02-11 at 10.02.53.jp

המשך הריסה

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.46.14(3)

המשך הריסה

WhatsApp Image 2018-03-27 at 15.27.29.jp

סיום הריסה

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.46.14(2)

תחילת חפירת יסודות

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.46.14(1)

ניקוי שטח וחפירת יסודות

WhatsApp Image 2018-02-11 at 10.02.54.jp

ניקוי שטח וחפירת יסודות

WhatsApp Image 2017-11-06 at 19.23.53.jp

פירוק תשתיות

WhatsApp Image 2018-09-06 at 19.54.00.jp

הקמת יסודות

WhatsApp Image 2018-09-06 at 19.54.00(1)

הקמת יסודות

WhatsApp Image 2018-09-06 at 19.53.59.jp

הקמת יסודות

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.46.14(5)

התחלת שלד

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.46.14.jp

חיזוק יסודות מול בניין שכן

WhatsApp Image 2018-08-08 at 12.46.14(4)

מראה כללי אתר בנייה מגודר

WhatsApp Image 2018-12-13 at 10.03.56.jp

סיום שלד

WhatsApp Image 2018-11-27 at 18.32.05.jp

עבודות פנים

WhatsApp Image 2018-10-15 at 17.50.57.jp

בניית שלד

WhatsApp Image 2018-10-15 at 17.50.56.jp

בניית שלד- גל ויואב

WhatsApp Image 2019-04-11 at 16.21.54.jp

עבודות פנים

WhatsApp Image 2019-04-11 at 16.21.55(1)

מראה מבחוץ לאחר סיום שלד ובאמצע עבודת פנים

WhatsApp Image 2019-07-05 at 16.11.30(1)

לקראת סיום עבודת פנים

WhatsApp Image 2019-04-11 at 16.21.56.jp

תשתיות חשמל

WhatsApp Image 2019-07-05 at 16.11.30.jp

מראה מבחוץ לקראת סיום עבודות פנים

WhatsApp Image 2019-07-05 at 16.11.31.jp

עבודת פנים- צילום מתוך הבית

WhatsApp Image 2019-10-30 at 23.07.57.jp

צילום חלק אחורי לקראת סיום

WhatsApp Image 2019-11-15 at 23.23.42.jp

צילום חלק קדמי לקראת סיום