סיכום רבעון ראשון 2013

הערכות שחקים לגבי השווקים

לאחר שהערכנו בחודש ינואר שיש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית, אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

 

מלחמת הצפון בדרום?

מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און יורש העצר הצעיר רק בן 30 וכבר במדים...חייב לרתום את בני עמו לאיזו משימה כדי להסית את תשומת ליבם מהעוני הקומוניסטי החמור בו הם נמצאים, יחד עם זאת הערכה זהירה שלא מדובר במשימת התאבדות אלה בהצגת שרירים.

בסקירת הסיכום לשנת 2012 הערכנו שהכלכלה יציבה על סמך הצלבת נתוני המאקרו עם המודל המיוחד שלנו מודל "מאקרו +" ושאין צורך לצמצם אחוז הסיכון בתיקים הפיננסיים שלכם.

אנו ממשיכים בקו זה ורואים כלכלה יציבה באופן יחסי עם שיעור צמיחה של 3.5% הצפוי השנה.

 

שר אוצר חדש:

כולם עסוקים ביופיו של שר האוצר ובתכני הפייסבוק שלו ושוכחים את היד שמושכת בבובה... החלטות האוצר נכתבו עוד טרם כניסתו לתפקיד ולא מרגשות את שוק ההון ומגמתו ארוכת הטווח.

 

ריבית:

הריבית היא מחיר הכסף. ככל שאנו מעמיקים במודלים מורכבים ורגרסיות ארוכות טווח של אינסוף פרמטרים לבסוף המסקנה היא פשוטה, הכול בידי הריבית.

ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי בגובה 1.75%, כלומר ריבית פריים של 3.25%.

ריבית נמוכה ללא עוררין שדוחפת את הלקוחות למשוך משכנתאות מהבנקים למרות מחירי הדיור הגבוהים, דבר זה יגרור משבר כאשר הריבית תטפס בארה"ב (האמריקאים יצמצמו בסופו של דבר את החוב שלהם לאנושות).

 

יציבות המט"ח:

בנק ישראל  לא יזדרז לרכוש מט"ח כל עוד היצואנים לא יצטרכו להתמודד עם דולר 3.5 ויורו נמוך בהתאם. הבנק צפוי לשמור על מדיניות איפוק ומדיניות ריבית זהירה כל עוד לא תתפרץ עליית מחירים, וזאת על מנת לשמן ולדחוף את גלגלי הצמיחה.

 

אג"ח נגמר מניות עולות:

כאשר סביבת הכסף כה נמוכה ואגרות החוב לא מגלמות תשואה מזהרת זו שעתן של המניות לפרוח ולאזן את תיקי ההשקעות.

 

נבחן  את שהתרחש במדד ת"א 100 מתחילת השנה - 1074 זה כלום...

01/01/2013 מדד ת"א 100 עומד על 1074 נקודות.

03/04/2013 מדד ת"א 100 עומד על 1103 נקודות.

מדדים מובילים 2014

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.