סיכום שנתי 2012

הערכות שחקים לגבי השווקים

מפרשים מתוחים-שמירה על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, אנו משמרים הערכה זו לתחילת  השנה כלומר רמת הסיכון ללא שינוי.

חריגים - כל תא משפחתי שהחליט לצמצם חשיפה במהלך 2012 ועדיין לא חזר לרמה הממוצעת מומלץ שישקול שוב החלטותיו.

תוצאות מודל שחקים פלוס

בשנת 2012 המוצרים אותם בחרנו לכם הניבו 8%-10% בממוצע ללקוחות שקראו את הסקירה שלנו וביקשו לאמץ את ההערכות שלנו.

 

 

 

 

בסוף לא הפצצנו את האירנים וכן יצאנו לעמוד ענן מבצע צבאי אווירי ומרשים. כיפת ברזל לימדה אותנו מה זה  לוחמה דפנסיבית וכמה עולה כל טיל וטיל. האחים שלנו במצרים משתפים פעולה באופן נסתר מול הג'יהאד העולמי וגם...

 

ריבית בנק ישראל ירדה ל 1.75% הנגיד האירופאי דראגי מחזק את גוש האירו בכל חודש מחדש, הצלחנו לטפס על המצוק הפיסקלי בארה"ב, מצד שני הגרעון גדל ל40 מיליארד ₪. הממשלה השקיעה בתשתיות ויש בחירות השבוע.

 

אז מה היה לנו?

 

הצלחות:

 

אוקטובר 2012- הכנו אתכם לראלי סוף שנה הכולל הורדת ריבית בנק ישראל לשפל של 1.75%.

יולי 2012 - הפרחנו את החשש מפירוק גוש האירו בטווח הקצר.

אפריל 2012 - חיזקנו את תהליך השמירה על ריבית נמוכה.

ינואר 2012 - הערכנו שהצפי לצמיחה נמוכה ואינפלציה מתפרצת זו מחלה כרונית חד שנתית שבאופן פרדוקסלי חוזרת בכל חורף ולפני ט"ו בשבט...

 

הצלחה חלקית:

 

אפריל- הערכנו שיש למחירי הדירות לאן לרדת בטווח הקצר מחירי הדירות אף עלו מעט, עקב הורדות הריבית שדחפו זוגות צעירים ובכלל לקחת משכנתאות.

 

מדד המחירים לצרכן:

 

עלה ב 1.6% במצטבר בשנת 2012 בהחלט מצביע על האטה כלכלית יחד עם זאת בנק ישראל מעלה במעט את תחזית הצמיחה שלו ל3.8% עקב התגמולים הצפויים ממאגר תמר.

 

צמיחה:

 

השנה נראה כלכלה יציבה באופן יחסי עם שיעור צמיחה של כ 3.5%. יציבות השווקים בעולם ובעיקר ארה"ב ואירופה יעודדו הנגיד להפחית את הריבית בעוד רבע אחוז בטווח החצי שנתי.

 

גרעון רבותי גרעון:

 

אחד מכלי הניגוח העיקריים בתעמולת הבחירות הקרובה יהיה ניסיון ההפחדה בגרעון ובעליית מיסים הבשורה הרעה המיסים יעלו הבשורה הטובה השווקים מתמחרים זאת ולכן הכלכלה שלנו תתמודד עם הצעדים הללו.

 

בשלב זה ועד סוף 2013 הנגיד האמריקאי ברננקי לא רואה התפרצות אינפלציה ולכן כל עוד הריבית בארה"ב לא תעלה הנגיד פישר לא ישנה את ריבית בנק ישראל כלפי מעלה בצורה דרמטית מה שיאפשר צמיחה נאה ב 2013.

 

נבחן את שהתרחש במדד ת"א 100 ובמדד האג"ח הכללי ב 12 השנים שחלפו:

 

מדדים מובילים 2014

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

תיק bench mark  ממוצע  המורכב מ 20% מדד ת"א 100 ו 80% מדד האג"ח הכללי הניב ב 12 השנים האחרונות תשואה מצרפית של 115%.

בחישוב שנתי מדובר בתשואה ממוצעת של  9.6% בשנה. בהחלט מעודד בהתחשב בעובדה שבתקופה זו היו 3 מפולות ענק בבורסה.

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.