סיכום רבעון שני 2022

הערכות שחקים לגבי השווקים

מחד, צפי להמשך העלאות של הריבית ומיתון מסוים בעולם, יחד עם מלחמת אוקראינה שעדיין לא רואים את סופה.

מאידך חיבור בין ארה"ב לסעודיה יכול לשנות את פני המפה של מחירי הסחורות.

גורמים אלה מובילים לכך שבשלב זה לא משנים את הסיכון בתיקים.

חשוב ליצור איתנו קשר לפני קבלת החלטות! בשנתיים האחרונות אנו חושבים שפיזור גם לתחומים נוספים, כגון נדל"ן מאפשר הגנה על תשואות התיקים. נשמח להיפגש אתכם (ייתכן שעדיין בשיחות LIVE ZOOM אישיות) ולפזר את ההשקעות בצורה מאוזנת

השירות שלנו הוא ארגז הכלים שלך 

1. הערכה משוקללת שלנו לגבי רמות הסיכון בשוק, ובמידת הצורך המלצה לשינוי מדיניות השקעות. הערכה זו מבוססת על ראיונות רבים אותם אנו עורכים במהלך השנה עם מנהלי בתי ההשקעות המובילים את שוק ההון.

2 .ליווי מתמשך תוך התאמת המוצרים שלך לצרכים האישיים שלך ולהעדפות שלך מתבצע על ידינו באופן רציף. אחת לחודש אנו בוחנים את ביצועי תיקי ההשקעות/הפוליסות הפיננסיות וקופות הגמל שלך ובמידת הצורך נמליץ על שינויים.

3. שמירה על האינטרסים שלך מול בתי ההשקעות והבנקים בנושא שירות, תפעול וכמובן פיקוח על שמירת עלויות נמוכות.

4. מבט כולל על סך הנכסים הפיננסים שהעברת לבדיקתנו תוך מתן התייחסות אישית למאפייני הגיל והטעם האישי ותוך התחשבות בנכסים נוספים שאינם נזילים.

5. אין צוואר בקבוק- הכרות עמוקה עם כל הממשקים הקיימים בין הלקוח למערכת הפיננסית ומכאן שיפור רמת השירות והמקצועיות.

משבר הנפט העולמי:

ביידן מתקרב לסעודיה (גם במחיר של התעלמות מרצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י) הוא חייב נפט זול, האינפלציה בארה"ב מעל 6.8% והנפט ממשיך לייקר מחירים בעולם. הסנקציות על רוסיה עלולות לגרום לפוטין לצמצם יצור הנפט ובכך להזניק עוד את מחירו.

חלק מהאנליסטים מדברים על תרחיש של 200$ לחבית נפט.

קצב האינפלציה בישראל הוא מחצית מהקצב העולמי ועדיין מעל 4%. זהו קצב מהיר שגרם היום לבנק ישראל להודיע על העלאת ריבית 3 בשלושה חודשים, בחצי אחוז נוסף, לרמת בסיס של 25.1%, כלומר פריים של 75.2%.

נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, צופה ריבית של 75.2% בסוף שנת 2023, כלומר פריים של .4.25% תוצאה ישירה של צעדים אלו: התייקרות המשכנתאות שצפויה לבלום את עליות מחירי הנדל"ן. המשכנתאות צמודות המדד זינקו עקב רכיב ההצמדה למעל 6%!

 

היכולת לנתח את נתוני העבר ולהצליב אותם עם צפיות המאקרו כלכלה זו המהות של התכנון הפיננסי - ®CFP. אנו בוגרי מחזור א' של המקצוע בישראל משנת 2013.

13 שנים לחברת שחקים פלוס:

חברת שחקים פלוס הוקמה בשנת 2009 ואנחנו שמחים להיות חומת המגן שלכם.

בשנים שחלפו בכל מצגת, פגישה ושיחה שוטפת המלצנו על השקעה תחת פלטפורמה של פוליסה פיננסית לעומת תיקי השקעות בבנק (לאותה רמת סיכון).

המתקפה האחרונה של נגיף ה COVID 19 שהחלה ב-19.2.2020 היא שוב ההוכחה לכך שהרכיב הלא סחיר, שקיים בפוליסות (שנמצא במתאם נמוך לשוק ניירות הערך) טרם לתשואה גבוה ומשמעותית.

נבחן את ערוצי ההשקעה בישראל ליום 31/05/2022:

בחרנו ביצרן "הפניקס", נשווה את תשואת תיק ההשקעות בבנק (מיוצג ע"י קרן נאמנות 70/30 של קסם, מספר נייר 5109319) לבין פוליסה פיננסית, מבית הפניקס חברה לביטוח במסלול המנוהל בסיכון דומה.

במצטבר עלה התיק בבנק במשך 5 השנים האחרונות ב18% והפוליסה הפיננסית של אותו היצרן באותה רמת הסיכון בדיוק, עלתה ב 40%!!! כלומר הבנק סיפק 1/2 תשואה (עם פי 2 עמלה)

והיכן אתם מושקעים? אותה שאלה יש להפנות להורים שלכם....

תיק בבנק מקבוצת הפניקס תשואה מצטברת 18% ב-5 שנים

פוליסה פיננסית הפניקס תשואה מצטברת 40% ב-5 שנים

 

 

 

 

 

 

 

הפינה המקצועית: משולחנו של וורן באפט, אגדה של משקיע

"חוק מספר 1 בהשקעות– לעולם, אל תפסידו כסף לעולם.

חוק מספר 2 – לעולם, אל תשכחו את חוק מספר 1".

 

או בעברית.... בשום מקרה לא לצאת מאחזקה בתיק ניירות ערך מאוזן כיוון שההיסטוריה לעולם חוזרת. כללים שעל פניו קל ליישם אך רובנו נלחצים בשעת משבר ושוכחים את שלום חנוך... ("תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר").

התנודתיות בשוק ההון היא חבר, לא אויב. הפיקו רווח מטיפשות במקום להשתתף בה.

"אנחנו פשוט מנסים לפחד כשאחרים גרידיים ולהיות גרידיים כשאחרים פוחדים".

לא הולכים עם העדר ומקבלים החלטות על סמך פחד אלה נעזרים בניתוח קר של הנתונים.

התרומה של המינוף
 

קיים פער ריביות משמעותי בין ישראל לארה"ב.

הלוואות "בלון", עליהן משלמים ריבית שוטפת בלבד וקרן בסוף תקופה, ניתן לקבל כנגד קרנות השתלמות נזילות וכנגד פוליסות חיסכון פיננסיות.

רוב בתי ההשקעות נותנים היום הלוואות בפריים ומעט מהם נותנים אפילו בפריים מינוס חצי שזה אומר 25.2% לשנה בלבד!

מנגד, היזמים בארה"ב מוכנים לשלם ריביות גבוהות מאוד על גיוס כספים מישראל כיוון שעבורם הבנקים מבקשים ריבית דו ספרתית.

כל עוד הפער הגדול הזה מתקיים, ותחת הבדיקה הקפדנית שלנו את היזמים, יש מקום לבחון השקעה שמקורה במינוף .
דוגמה: השקעה בפוליסת חיסכון פיננסית הניבה בחמש שנים האחרונות בממוצע 6% תשואה שנתית בניכוי עלויות. מינוף על סכום זה יכול להגדיל את תשואת התיק פי 5.1....

שווה לשבת להבין ולבחון את השיטה.

מט"ח: השקל עדיין מטבע איתן

מניות/אג"ח:

 

לסיכום רבעון שני, מתחילת 2022 מדד ת"א 125 ירד כ-10%, מדד האג"ח תל בונד 60 ירד בקרוב 6%. 

זהב שחור: הנפט נישק את ה-120$ לחבית וחזר לרמות ה-113$

מחירי האנרגיה נפלו מרמת 71% בינואר 2020, לשפל של עשרות שנים לרמת 20$ לחבית.

אנו בוחנים את מחירי הברנט (שנשאב ממעמקי הים הצפוני לעומת "טקסס מתוק" שמופק ממעמקי האדמה).

לחובבי הז'אנר מדובר בסיכון עצום.

מקור: אתר בנק ישראל

מקור: אתר הבורסה

מקור: אתר INVESTING.COM

ערוצי השקעה רבעון2 2022.png
תיק בבנק רבעון 2 2022.png
פ פיננסית הפניקס רבעון 2 2022.png
מטח רבעון 2 2022.png
מניות רבעון 2 2022.png
נפט רבעון 2 2022.png

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.