סיכום רבעון ראשון 2018

הערכות שחקים לגבי השווקים

 אנו עוקבים מקרוב אחר התנודות החזקות בשווקים , בשלב זה שיטת הרמזורים שלנו מראה על אור צהוב מהבהב. במידת הצורך נעדכן. בשלב זה לא משנים את הפריסה הנוכחית.                                                     

טראמפ VS הדרקון הסיני

יבוא זול של מוצרים סיניים– יקר לארה"ב.  בשני העשורים האחרונים גדל הגרעון בסחר בין ארה"ב לסין לממדי ענק שפוגעים בצמיחה האמריקאית. סה"כ ייצוא לסין בשנת 2017 הסתכם ב 129 מיליארד דולר לעומת סה"כ 506 מיליארד דולר של ייבוא מוצרים סיניים כלומר, גרעון של 375 מיליארד דולר.

D'J טראמפ הנחית מהלומה של 25% מכס על חלק נכבד ממוצרי היבוא– תהליך שעלול לפגוע באוכלוסיות החלשות בארה"ב עקב ייקור המוצרים. החשש הגדול שסין תמשיך לשאוב אליה את תעשיית ההייטק האמריקאית ואז המאזן לא ישתפר מהעלאת המכסים.

מלחמות הסחר מייצרות תנודתיות גדולה בשווקי ההון בעולם.

 

הדולר

חולשה מול רוב המטבעות בעולם ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית. 12 חודשים לאחור הדולר נושק כמו היום ל3.5₪ לדולר.

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60%. הריבית בישראל לא צפויה לעלות השנה. הערכה כי הריביות בארה"ב שוב יעלו השנה ב 0.3% בסה"כ.

אינפלציה כבר לא שלילית

הערכת בנק ישראל עומדת על אינפלציה של 0.5% לשנת 2018. כלומר אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, נתון שתומך בהשארת הריבית בשיעורה הנוכחי.

צמיחה

בישראל צפי לצמיחה של 3.4%, בהחלט קצב טוב.

זהב שחור

מתחילת 2018 מחרי האנרגיה מתייצבים על 67$ לחבית נפט. מהשיא של 142$ לחבית בשנת 2008 אנחנו עוד רחוקים...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים ברבעון 1 2018

תנודות בשוק המניות- מדד ת"א 125 (לשעבר ת"א 100) ירד מתחילת השנה ב4.9% מדד תל בונד 40 רשם  ירידה של 3%.

סקירה 1 2018 1.png
סקירה 1 2018 2.png
סקירה 1 2018 3.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.