סיכום רבעון ראשון 2019

הערכות שחקים לגבי השווקים

ההמלצה האחרונה שלנו לאיפוק על אף הירידות בסוף השנה הוכיחה את עצמה.  לאור היציבות בשווקים ובסביבה הכלכלית, בשלב זה לא מומלץ לשנות את פריסת הסיכון בתיקים. יחד עם זאת בשנתיים האחרונות אנו חושבים שפיזור לתחומים נוספים, כגון נדל"ן מאפשר הגנה על תשואות התיקים. נשמח להיפגש אתכם על מנת לפזר את ההשקעות בצורה מאוזנת

רבעון ראשון 2019 1.png
רבעון ראשון 2019 2.png

מערכת בחירות סוערת, שסופה הצפוי בכהונה נוספת של בנימין נתניהו. השבתת הממשל האמריקאי שבסופה המשך תוכנית ההפרדה וצמצום המהגרים של טראמפ.

הבורסות בארה"ב מרקיעות שחקים תשואות הנדל"ן היזמי בארה"ב יציבות ונאות. הבורסות בישראל עברו תיקון משמעותי והירידות החדות ברבעון האחרון והשלילי, שחווינו ב 2018 נמחקו. ההמלצה החזקה שלנו בסיום 2018, לא לשנות את רמת החשיפה למניות הוכיחה את עצמה והשווקים אכן עלו באופן חד.

צפיות לשנה יציבה בכלכלה העולמית ובישראל בפרט. אנחנו נמשיך לעקוב....

נדל"ן יזמי בארה"ב

הפרויקטים הראשונים בנדל"ן היזמי בברוקלין ובניו ג'רזי מגיעים לסיומם וניתן להציג את הביצועים! בעקבות הביקוש הרב להשקעות אלטרנטיביות ולאור ההצלחה שלנו בגיוס כספים בפרויקטים הקודמים, אנו מגייסים כעת לפרויקטים נוספים.

אנו מלווים את הפרויקט באופן אישי, מבקרים פעמיים בשנה באתר הפרויקט ודואגים לדו"ח רבעוני ולדיווח שוטף מהשטח. קבוצת המשקיעים שאנו מגייסים מתאגדת תחת חברה אמריקאית אחת (LLC) ובאמצעות כספי ההשקעה נרכש הנכס. הנכס נרשם על שם כל אחד מן המשקיעים שנכנסים לפרויקט- זהו הביטחון בעצם.

השילוב בין ההון האנושי של היזמים ליכולת הניתוח והמעקב שלנו יצר רשת ביטחון אצל המשקיעים שלנו.

עשור לחברת שחקים פלוס

השנה אנחנו חוגגים עשור לחברת "שחקים פלוס"! ואנחנו שמחים להיות חומת המגן שלכם. בעשור החולף בכל מצגת, פגישה ושיחה שוטפת המלצנו על השקעה תחת פלטפורמה של פוליסה פיננסית לעומת תיקי השקעות בבנק (לאותה רמת סיכון). השנה החולפת היא ההוכחה לכך שהרכיב הלא סחיר שקיים בפוליסות (שנמצא במתאם נמוך לשוק ניירות הערך) חסך עד מחצית מירידת התיקים בבנק.

לרגל חגיגות העשור אנו ממליצים לתאם אתנו, להורים שלכם פגישת תכנון פיננסי כדי לבחון את תיקי ההשקעות שלהם ולוודא שהם במוצרים הנכונים.

ריבית

הריבית ללא שינוי בגובה 0.25%, כלומר ריבית פריים של 1.75%. עדיין ניתן לקבל הלוואות בתחום הפריים מינוס... שאלו אותנו. הודעת הריבית הבאה ב20/05/2019.

שובה של האינפלציה

אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לפי בנק ישראל לשנת 2019 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה עלתה לכיוון 1.4%. בארה"ב קצב האינפלציה סביב ה2.5%.

צמיחה

בתדרוך עיתונאים, בתחילת אפריל, אמר נגיד בנק ישראל החדש, ירון אמיר, כי המשק הישראלי צפוי לצמוח ב3.2% ב2019 נתון מעט מאכזב לעומת הצפי של 3.5%. כמו כן טען שהצפי לאחוזי צמיחה כאלו ישוב בשנת 2020 .

זהב שחור

מחירי האנרגיה: שוב זינוק במחיר הנפט ל63$ לחבית.

 

 

 

 

 

 

מט"ח

שערי סוף מרץ: 3.63₪ לדולר, 4.26₪ לאירו, 4.74₪ לפאונד .

 

Q1 2019 הרבעון הראשון החזק ביותר משנת 2009!

מדד ת"א 125 עלה ברבעון הראשון של השנה ב7.3%, מדד תל בונד 60 עלה ב3.79%

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.