סיכום רבעון שלישי 2018

הערכות שחקים לגבי השווקים

בעקבות הביקוש הרב להשקעות אלטרנטיביות, אנו מחפשים משקיעים לפרויקטים נוספים בברוקלין בשכונות הכי טובות : Bushwick, Williamsburg, Greenpoint, 
מדובר בפרויקטים של ייזום נדל"ן במיקומים מבוקשים ביותר .השקעה משותפת באמצעות חברת LLC אחת של קבוצת משקיעים בברוקלין, ניו יורק.

השמרנים באים!

D.J. TRUMP

6.10.18, תאריך שיזכר לדורות כיוון שבו התחיל הניצחון של הרשות המבצעת על הרשות המחוקקת ע"י מינוי שופט שמרן, ברט קוואנו, לבית המשפט העליון בארה"ב. קוואנו הושבע על אף עברו הבעייתי ועורר שערוריה גדולה בארה"ב. שופט פדרלי בבית המשפט העליון מתמנה בארה"ב לכל חייו כך שבקרוב המאזן בבית המשפט העליון יהיה שמרני ביותר... עוד ניצחון של טראמפ לקראת הבחירות לקונגרס בחודש הבא. איש העסקים שלנו, מצליח לכופף את המסחר הבינ"ל מול סין ולחתום הסכמי סחר דרמטיים מול הסביבה הקרובה מקסיקו וקנדה.

במקביל האבטלה בארה"ב צללה לרמה הנמוכה ביותר מזה 50 שנה.

 

ריבית:

הנגידה הפורשת קרנית פלוג בהחלטת הריבית האחרונה שלה הותירה את הריבית בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60%. הערכה כי הריביות בארה"ב שוב יעלו לפני סוף השנה ב0.15% ואצלנו... נחכה לנגיד החדש.

 

שובה של האינפלציה:

אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%,לפי בנק ישראל לשנת 2018 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 1.2%. בארה"ב קצב האינפלציה מעל 2%.

צמיחה:

לפי סקירת המנהלים שפרסם היום בנק ישראל המשק הישראלי צפוי לצמוח ב3.7% השנה נתון חיובי חזק וב3.6% בשנת 2019.

זהב שחור:

מחירי האנרגיה, בדומה לסוף הרבעון השני התייצבו ברמת 73$ לחבית נפט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדולר:

שנת תזזית מול רוב המטבעות בעולם ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית. לאחרונה זינק ל3.65₪ לדולר... טראמפ מצליח לשבש גם את המסחר הזה...

 

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים במחצית הראשונה של 2018- לא הרבה

מדד ת"א 125 (לשעבר ת"א 100) עלה מתחילת השנה ב7.7% מדד האג"ח הכללי הניב 0%. כלומר בין 70% ל80% מתיקי ההשקעות מניבים תשואה נמוכה .בהחלט סיבה לשקול פיזור ההשקעות לאפיקים מגוונים.

סקירה 3 2018 1.png
סקירה 3 2018 2.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.