סיכום רבעון שלישי 2010

הערכות שחקים לגבי השווקים

כפי שהערכנו מתחילת השנה  יש מקום להחזיק עד 20% במניות בתיקי השקעות הבנויים מאגרות חוב בלבד. ללקוחות ביתר מדרגות הסיכון עד 20% ועד 30% במניות אנו ממליצים לא לבצע שינויים בשלב זה. רבעון שלישי חזק של עליות עברנו וסוף שנה הצפוי להיות חיובי לפנינו.

לקוח יקר

מדי רבעון אנו מפרסמים סקירה מסכמת של האירועים האחרונים שהתחוללו בשוק ההון.       

בסקירה הקודמת התייחסנו לצפי לצמיחה בכלכלה העולמית ברמת 4.6%. נתון זה מתייצב ומתברר כנכון בעיקר עקב התחזקות השקל ושמירת מחיר כסף (ריבית) נמוך יחסית.

הריבית=מחיר הכסף. ככל שאנו מעמיקים במודלים מורכבים ורגרסיות ארוכות טווח של אינסוף פרמטרים לבסוף המסקנה היא פשוטה, הכל בידיי הריבית. הסיכוי להעלאת ריבית בשנה הקרובה בארה"ב (הכלכלה הגדולה בעולם) נמוך מ 20% ולכן יש קונצנזוס בישראל שאין מקום להעלאות ריבית בישראל מעבר ל 0.75% לשנה הקרובה. הינו 2011 מסתמנת כשנה דומה ל 2010 אך במידה ופער הריביות יתרחב נצמצם משמעותית את הרכיב המנייתי.

לאלו מכם שזוכרים את שיטת הרמזורים של שחקים פלוס נשאר רמזור אחד באדום לוהט וזהו מחיר הזהב שמאמיר מעל 1200 דולר לאונקיה. הממשלות רצות לזהב לקראת מלחמת עולם או לקראת משבר פיננסי עולמי. אנו חושבים שבשלב מסוים גם בהלה זו תעצר ובעתיד הנראה לעיין תתהפך המגמה. כפי שצפינו, הערכות לגבי המשבר ביוון ספרד ופורטוגל התבררו כמוגזמות, אמנם המשבר לא מאחורינו סופית אך אנו רואים שהמדינות החזקות בגוש היורו בעיקר בריטניה וגרמניה מחזיקות חזק את כל הגוש.

מדד המחירים לצרכן הישראלי לחודש ספטמבר עלה ב 0.3%, המדד עלה במצטבר 1.9% מתחילת השנה, ובסך הכל צפי לאינפלציה שנתית של כ- 3%. מכאן שקצב העלאות הריבית של בנק ישראל כנראה יגבר לקראת תחילת שנה הבאה תחת המגבלות של ארה"ב. ריבית בנק ישראל עלתה ועומדת על 2%, כלומר ריבית פריים של 3.5%.

ביום שני הקרוב צפוי להכריז נגידינו סטנלי פישר על גובה הריבית לטעמינו ללא שינוי.

מדד המחירים לצרכן מתחילת 2010

ניתן לראות שעברנו רבעון של עליות שהתחילו בסוף יוני. מדדי ת"א 25 ות"א 100 נושקים לשחקים ואנו צופים שמגמה זו תמשך לתוך הרבעון האחרון של השנה.

 

מודל שחקים פלוס בודק את הסביבה המאקרו כלכלית העולמית ומתאים את תיקי הלקוחות להערכות בהווה תוך התחשבות באינדיקטורים מדידים כגון: ריבית, צמיחה, רמת תעסוקה/אבטלה, סוחרות, מדדי השתלבות במשק ועוד.

סקירה 3 2010 1.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.