סיכום רבעון ראשון 2011

הערכות שחקים לגבי השווקים

לאחר שהערכנו בחודש ינואר שיש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של 20% מניות בממוצע לכל תא משפחתי,אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.
חריגים-כל תא משפחתי שקיבל את ההערכה לצמצם חשיפה במהלך יולי 2011 ועדיין לא חזר לרמה הממוצעת מומלץ שישקול שוב החלטותיו. 

רבעון חיובי:

לאחר שבשנת 2011 הרגשנו חורף דובי בשווקים, הרבעון הראשון של שנת 2012 הצטייר כאביבי במיוחד ומדד ת"א 100  דהר קדימה בעלייה של 5.5% ומדד האג"ח הכללי לא אכזב והוסיף אף הוא 1.9% בסיכום רבעוני.

באופן פרדוקסאלי האיום על איראן הפיג את המתח של הציבור והסיט אותו ממחשבות על המחאה החברתית שתחזור בקיץ, עיתונאים בכירים שפורשים לטובת הפוליטיקה, וסערות.

הריבית היא מחיר הכסף:

ככל שאנו מעמיקים במודלים מורכבים ורגרסיות ארוכות טווח של אינסוף פרמטרים לבסוף המסקנה היא פשוטה, הכול בידיי הריבית.

ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי בגובה 2.5%, כלומר ריבית פריים של 4.0%. וזאת לאחר 3 הורדות ריבית שהביאו אותה לרמה הנוכחית.

בנק ישראל צפוי לשמור על מדיניות ריבית זהירה זו כל עוד לא תתפרץ עליית מחירים, וזאת על מנת לשמן ולדחוף את גלגלי הצמיחה.

נבחן  את שהתרחש במחירי הנדל"ן:

עפ"י נתוני משרד הבינוי והשיכון מאז השיא של חודש אפריל שנה שעברה ועד ינואר השנה איבדו מחירי הדירות בממוצע 8% ל-1.1 מיליון שקל. הירידה בולטת בדירות חדשות בשיעור של 11%.

מגמה זו צפויה להימשך במהלך 2012,להערכתנו מדובר בירידת מחירים נוספת של כ-10% נוספים. משבר בענף הנדל"ן מגיע באופן היסטורי באיחור של 2-3 שנים מהמשבר הפיננסי. ואכן מתחילת 2011 התאזנו יחסית שווקי ההון ואילו שוק הנדל"ן נעצר קפא והחל בתהליך ירידות.

תוצאות מודל שחקים פלוס:

בשנת 2011 חסכנו מהירידות 5-10% בממוצע ללקוחות שקראו את הסקירה שלנו וביקשו לאמץ את ההערכות שלנו, לאחר שביולי הערכנו שיש להוריד סיכון ובאוקטובר החזרנו את התיקים למצב טבעי של כל תא משפחתי.

אודות שחקים פלוס:

בכירי שוק ההון עם ניסיון מצטבר של 30 שנה התאגדו בכדי לתת לסוכנויות הביטוח ולבתי ההשקעות שירותי שיווק פיננסים אובייקטיבים ומורשים.

יואב נחמני, מנכ"ל משותף, עם ניסיון של 20 שנה בשוק ההון. בין תפקידיו הקודמים: מנהל מחלקת השקעות בבנק הבינ"ל, סמנכ"ל השיווק של תכלית בית השקעות וסמנכ"ל שיווק בקלי שוקי הון.

גל ברודשטין, מנכ"ל משותף, עם ניסיון של 14 שנה בשוק ההון. בין תפקידיו הקודמים: מנהל יחידת בנקאות פרטית בבנק אוצר החייל, מנהל השיווק של חברת אוצרות ניהול תיקים וסמנכ"ל השקעות בקלי שוקי הון.

השירות שלנו הוא ארגז הכלים שלך:

  1. הערכה משוקללת שלנו לגבי רמות הסיכון בשוק, ובמידת הצורך המלצה לשינוי מדיניות  השקעות. הערכה זו מבוססת על ראיונות רבים אותם אנו עורכים במהלך השנה עם מנהלי בתי ההשקעות המובילים את שוק ההון.

  2. ליווי מתמשך תוך התאמת המוצרים שלך לצרכים האישיים שלך ולהעדפות שלך מתבצע על ידינו באופן רציף. אחת לחודש אנו בוחנים את ביצועי תיקי ההשקעות/הפוליסות הפיננסיות וקופות הגמל שלך, במידת הצורך נמליץ על שינויים.

  3. שמירה על האינטרסים שלך מול בתי ההשקעות והבנקים בנושא שירות, תפעול וכמובן פיקוח על שמירת עלויות נמוכות.

  4. מבט כולל על סך הנכסים הפיננסים שהעברת לבדיקתנו תוך מתן התייחסות אישית למאפייני הגיל והטעם האישי ותוך התחשבות בנכסים נוספים שאינם נזילים.

  5.  אין צוואר בקבוק - הכרות עמוקה עם כל הממשקים הקיימים בין הלקוח למערכת הפיננסית ומכאן שיפור רמת השירות והמקצועיות.

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.