סיכום רבעון שלישי 2012

הערכות שחקים לגבי השווקים

לאחר שהערכנו בחודש יולי שיש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי,אנו משמרים הערכה זו לסוף השנה כלומר ללא שינוי.
חריגים-כל תא משפחתי שקיבל את ההערכה לצמצם חשיפה במהלך יולי 2011 ועדיין לא חזר לרמה הממוצעת מומלץ שישקול שוב החלטותיו. 

 

ראלי סוף שנה?

ב12/07 הערכנו שגוש היורו לא יקרוס, בעיקר בשל האינטרס המצרפי של המדינות החברות בו ושל המדינות הסוחרות עימו. על סמך הערכה זו והצלבת נתוני המאקרו עם המודל המיוחד שלנו מודל "מאקרו+" הערכנו שאין מקום להילחץ ולצמצם אחוז הסיכון בתיקים הפיננסיים שלכם.

אנו ממשיכים בקו זה ורואים כלכלה יציבה באופן יחסי עם שיעור צמיחה של 3.5% הצפוי השנה

ואבטלה מתחת לקו ה 6.5% (יש אופציה לצמצום האבטלה דווקא אחרי החגים).

אחמדיניג'ד עדיין מאיים ומאוים ויחד עם זאת חלון ההזדמנויות לשנה זו הולך ומצטמצם והבחירות בישראל ובארה"ב קרבות היינו, אם כולם ימשיכו לנבוח... ההפרעה הזו של מלחמת עולם 3 מאחורינו...לפחות עד ינואר 2013.

ראלי סוף שנה? נראה שכן...

הריבית היא מחיר הכסף

ככל שאנו מעמיקים במודלים מורכבים ורגרסיות ארוכות טווח של אינסוף פרמטרים לבסוף המסקנה היא פשוטה, הכול בידיי הריבית.

 ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי בגובה 2.25% ,כלומר ריבית פריים של 3.75%.

ריבית נמוכה ללא עוררין שדוחפת את הלקוחות למשוך משכנתאות מהבנקים למרות מחירי הדיור הגבוהים-דבר זה יגרור משבר כאשר הריבית תטפס בארה"ב (האמריקאים יצמצמו בסופו של דבר את החוב שלהם לאנושות).

בנק ישראל צפוי לשמור על מדיניות ריבית זהירה זו כל עוד לא תתפרץ עליית מחירים, זאת על מנת לשמן ולדחוף את גלגלי הצמיחה.

נבחן  את שהתרחש במדד ת"א 100 מתחילת השנה-990 זה כלום...

01/01/2012 מדד ת"א 100 עומד על 990 נקודות

01/07/2012 מדד ת"א 100 עומד על 990 נקודות

זו אחת הסיבות שהערכנו שבמצב הכלכלה התקין אין מקום לפאניקה

ואכן בסוף הרבעון ה 3 המדד עומד על 1054 נקודות!!!

 

2.PNG

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.