סיכום שנתי 2010

הערכות שחקים לגבי השווקים

כפי שהערכנו מתחילת השנה  יש מקום להחזיק עד 20% במניות בתיקי השקעות הבנויים מאגרות חוב בלבד.ללקוחות ביתר מדרגות הסיכון עד 20% ועד 30% במניות אנו ממליצים לא לבצע שינויים בשלב זה.רבעון שלישי חזק של עליות עברנו וסוף שנה הצפוי להיות חיובי לפנינו.

אשתקד  התייחסנו למשבר הסאב-פריים והצעדים שננקטו על מנת לבלום את ההידרדרות, ולהניע מחדש את גלגלי הכלכלה. ואכן הכלכלה ב-2010 נעה קדימה בתאוצה יפה.

עפ"י  נתוני צמיחה לשנת 2010 המשק צמח השנה בקצב של 4.0%, האבטלה הצטמצמה לרמה נמוכה של 6.5%. הצריכה הפרטית לנפש צפויה לגדול בשיעור של 2.4%, המשקף עלייה ברמת החיים, זאת לאחר גידול של 2.7% בשנת 2010 ונסיגה קלה ביותר (0.2%-) בשנת 2009.

נפט כחול לבן-במבחני ההפקה האחרונים נמצאו סימני גז מעודדים עם אופציה לגילוי מאגרי נפט. הספקולנטים חגגו בבורסה, אך חשוב מכך שבעשור הקרוב המשק הישראלי יחל לצרוך את משאבי הגז שלו ויחזק את עוצמתו הכלכלית מול העולם ויפחית את התלות בשווקי גז בחו"ל כמו מצרים.

הריבית היא מחיר הכסף:

ככל שאנו מעמיקים במודלים מורכבים ורגרסיות ארוכות טווח של אינסוף פרמטרים, לבסוף המסקנה היא פשוטה, הכול בידיי הריבית. הסיכוי להעלאת ריבית בשנה הקרובה בארה"ב (הכלכלה הגדולה בעולם) נמוך מ 20% ולכן יש קונצנזוס בישראל שאין מקום להעלאות ריבית בישראל מעבר ל 1% לשנה הקרובה. הינו 2011 מסתמנת כשנה דומה ל2010 אך במידה ופער הריביות יתרחב נצמצם משמעותית את הרכיב המנייתי ונקצר את המח"מ (משך חיים ממוצע) של אגרות החוב בתיקי ההשקעות בבנקים ובחברות הביטוח.

ריבית בנק ישראל עלתה השנה ועומדת על 2%, כלומר ריבית פריים של 3.5%. בסוף חודש ינואר יודיע הנגיד על העלאה צפויה כנראה של 0.25% ריבית תהליך שימשך באיטיות עד לסוף השנה ואז נראה ריביות פריים של 4.5%.

שווי נכסי הציבור עלה דרמטית וגורם ל"אפקט העושר" בתוספת לצמצום האבטלה ועליה של 30% בביקוש לעובדים בתחום ההיי טק, כמו גם עליית שכר ריאלית וגידול בהכנסה הפנויה- ימשיכו לתמוך בעלייה בצריכה הפרטית בואכה 2011.

נבחן  את שהתרחש במדד ת"א 100 בשנים האחרונות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהתבוננות בגרף ניתן לראות התנהגות השוק בדומה לאות V.

מדד ת"א 100 ירד  מרמת 1163 נקודות בתחילת 2008 לרמת 541 נקודות בשיא המשבר סיים את שנת 2009 ברמת 1060 נקודות וב- 16/01/2011 עומד ברמת שיא של  1246 נקודות.

המדדים המובילים גבוהים מעט  מרמות השיא בהם היו ערב המשבר.

רוצה לומר בנקודות "על הנייר" ובכיס הווירטואלי האינדיקטורים המאקרו כלכליים והניתוח הטכני הקר מציבים אותנו בנקודה טובה יותר מאשר ערב המשבר של 2008.

במילים אחרות ליווי מקצועי ואחראי בשוק ההון מאפשר אמנם טעויות כלכליות אך מונע כמעט בוודאות שיקולים מוטעים הנובעים מרגשות/הרגשות/ופסיכולוגיה בכלל.

סקירה 2011 1.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.