סיכום רבעון שני 2017

רבעון שני 2017 1.png
רבעון שני 2017 2.png

כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה?

ניתן לסכם את ביקורו של הנשיא האמריקאי ה-45 במספר, דונלד ג'ון טראמפ, כחיובי כלפי ישראל. ניקי היילי, שגרירת ארצות הברית החדשה באו"ם, הפתיעה עם נאום שלא היה מבייש את ציפי חוטובלי וחשפה את הצביעות של האו"ם בכל הנוגע לישראל. הממשל האמריקאי בכלל נותן רוח גבית לחיזוק מעמדה של ישראל בעולם. ארה"ב מתקרבת לתעסוקה מלאה עם 4.8% אבטלה, נמוך ממש כמו בישראל. בארה"ב כבר יש 2.5% אינפלציה והמומנט החיובי ממשיך.

בישראל הוועדה המוניטרית החליטה שלא לשנות את הריבית ולהשאירה במצבה הנוכחי. מחירי הדיור מתמתנים, אבטלה בשפל, תעסוקה בשיא ובמיוחד בשכבות החלשות יש גידול בתעסוקה וגידול במספר שעות עבודה במשק בכלל.

ריבית:

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.60%. הערכה כי הריביות בארה"ב שוב יעלו לפני סוף השנה ב 0.3% בסה"כ.

אינפלציה כבר לא שלילית:

אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לפי בנק ישראל לשנת 2017 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה של 0.7% חיובי למרות חודשים ראשונים שליליים החלה זחילה איטית כלפי מעלה.

צמיחה:

המשק הישראלי צפוי לצמוח ב2.8% השנה, נתון חיובי חלש יותר מהסקירה הקודמת, אבל עדיין חיובי.

זהב שחור:

מחרי האנרגיה נפלו שוב ל45$ לחבית נפט. קשה לנחש את הכיוון אבל יש ניסיונות להקפיא את תפוקת הנפט בעולם דבר שיכול להאיץ את המשך התיקון במחירי הנפט. מהשיא של 142$ לחבית בשנת 2008 אנחנו עוד רחוקים...

הדולר:

שנת חולשה מול רוב המטבעות בעולם ושוב למדנו שלא ניתן לתת עליו תחזית. לאחרונה נחלש מאוד מול השקל מתחת ל3.6₪ לדולר... שוב... בהצלחה לממתינים שיחזור למעלה אין לדעת כמה זמן תמתינו (וחבל על כל רגע).

נבחן את שהתרחש במדדים המובילים במחצית ה1 של 2017-לא הרבה

מדד ת"א 125 (לשעבר ת"א 100) ירד מתחילת השנה ב0.94%. מדד האג"ח הכללי רשם עלייה של 1.5%.

 

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

הערכות שחקים לגבי השווקים

התאוששות כלכלת ארה"ב, בנוסף להתחזקות מחיר הנפט והמשך התאוששות הכלכלות בעולם, עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון השלישי של השנה. בשלב הזה נשמר את הפריסה הנוכחית של הסיכון ולא נשנה מסלולי השקעה.
                                                         

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.