סיכום רבעון שלישי 2019

הערכות שחקים לגבי השווקים

ההמלצה האחרונה שלנו לאיפוק על אף הירידות הוכיחה את עצמה. לאור היציבות בשווקים ובסביבה הכלכלית, בשלב זה לא מומלץ לשנות את פריסת הסיכון בתיקים. 
יחד עם זאת בשנתיים האחרונות אנו חושבים שפיזור גם לתחומים נוספים, כגון נדל"ן מאפשר הגנה על תשואות התיקים. נשמח להיפגש אתכם ולפזר את ההשקעות בצורה מאוזנת.

סכום רבעון 3 2019.png

מקור: אתר בנק ישראל

גרף תשואה רבעון 3 2019.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

סיכום רביון 3 2019 נפט.png

בערב ראש השנה תש"ף, בנק ישראל מפרסם כי הציבור הישראלי (משקי הבית והמגזר העסקי) מחזיק בכ-3.9 טריליוני ש"ח בנכסים פיננסיים.

מה שמדהים הוא ש56% מאחזקה זו מושקעים בפקדונות, מק"מ ואג"ח ממשלתי בתשואה אפס עד שלילית!


בעוד שהפוליסות הפיננסיות הניבו תשואה ממוצעת של 5% בשנה, הפקדונות, המק"מ והאג"ח הממשלתי הניבו כלום... אז במידה ואתם/ההורים שלכם עדיין מושקעים בעולם הישן... זה הזמן לשינוי.


נדל"ן יזמי בארה"ב:

הפרויקטים הראשונים בנדל"ן היזמי בברוקלין ובניו ג'רזי נמכרו וניתן להציג את הביצועים! בעקבות הביקוש הרב להשקעות אלטרנטיביות ולאור ההצלחה שלנו בגיוס כספים בפרויקטים הקודמים, אנו מגייסים כעתה לפרויקטים נוספים.
אנו מלווים את הפרויקט באופן אישי, מבקרים פעמיים בשנה באתר הפרויקט ודואגים לדו"ח רבעוני ולדיווח שוטף מהשטח. קבוצת המשקיעים שאנו מגייסים מתאגדת תחת חברה אמריקאית אחת (LLC) ובאמצעות כספי ההשקעה נרכש הנכס. הנכס נרשם על שם כל אחד מן המשקיעים שנכנסים לפרויקט- זהו הביטחון בעצם.
השילוב בין ההון האנושי של היזמים ליכולת הניתוח והמעקב שלנו יצר רשת ביטחון אצל המשקיעים שלנו.

מט"ח: נחלשו המטבעות העיקריים מול השקל

שערי סוף ספטמבר: 3.48₪ לדולר, 3.8₪ לאירו, 4.27₪ לפאונד. 

רבעונים חזקים במיוחד!


מדד ת"א 125 עלה, בתום הרבעון השלישי של השנה ב13.6% מדד האג"ח הכללי עלה ב7.4%.

 

עשור לחברת שחקים פלוס:

השנה אנחנו חוגגים עשור לחברת "שחקים פלוס"! ואנחנו שמחים להיות חומת המגן שלכם. בעשור החולף בכל מצגת, פגישה, ושיחה שוטפת המלצנו על השקעה תחת פלטפורמה של פוליסה פיננסית לעומת תיקי השקעות בבנק (לאותה רמת סיכון). השנה החולפת היא ההוכחה לכך שהרכיב הלא סחיר שקיים בפוליסות (שנמצא במתאם נמוך לשוק ניירות הערך) חסך עד מחצית מירידת התיקים בבנק.

לרגל חגיגות העשור אנו ממליצים לתאם אתנו, להורים שלכם פגישת תכנון פיננסי כדי לבחון את תיקי ההשקעות שלהם ולוודא שהם במוצרים הנכונים.

ריבית:

הריבית ללא שינוי בגובה 0.25%, כלומר ריבית פריים של 1.75%. עדיין ניתן לקבל הלוואות בתחום הפריים מינוס... שאלו אותנו. מועד החלטת גובה הריבית הבא יהיה ב07/10/2019 צפוי ללא שינוי.

שובה של האינפלציה:


אנו נמצאים מתחת ליעד האינפלציה השנתי של 1%-3%. לפי בנק ישראל, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים שעברו עלתה ב 0.6% בלבד. 

בארה"ב קצב האינפלציה ירד לשיעור של 1.7%.

צמיחה:

המשק הישראלי צפוי לצמוח ב3% ב2019, נתון מעט מאכזב לעומת הצפי של 3.5%. כמו כן, טען שהצפי לאחוזי צמיחה כאלו ישוב בשנת 2020.

זהב שחור:

מחירי האנרגיה, מתייצב ברמת 53 $ לחבית נפט.

מקור: אתר investing.com

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.