eldert 68

כתובת: Eldert Brooklyn 68

מדינה: New York USA

מאפיינים: בניין 4 קומות, 10 דירות וקומת מסחר

משך זמן צפוי: 3 שנים 

התחלת פרויקט: יולי 2019

סטטוס: יפתח למשקיעים במהלך 2020

WhatsApp Image 2019-08-21 at 13.33.50.jp

Shoes to Shine

לבן.jpg

המשך יבוא

לבן.jpg

המשך יבוא