norman 74

כתובת: 74 norman tenafly

מדינה:  New jersey USA

מאפיינים: בית צמוד קרקע

משך זמן צפוי: שנה

התחלת פרוייקט: ינואר 2019

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

WhatsApp Image 2019-04-15 at 06.58.03.jp

הנכס במקור

WhatsApp Image 2019-04-15 at 06.58.04.jp

הנכס במקור

WhatsApp Image 2019-06-06 at 19.44.39.jp

הכנות לקראת הריסה

WhatsApp Image 2019-06-28 at 16.49.37.jp

הריסה

WhatsApp Image 2019-07-31 at 14.50.33.jp

ניקוי השטח

WhatsApp Image 2019-08-17 at 18.47.40.jp

יסודות

WhatsApp Image 2019-08-17 at 18.49.55.jp

המשך יסודות

WhatsApp Image 2019-08-28 at 21.30.27.jp

התחלת שלד מרתף

לבן.jpg

המשך יבוא